Actions

QS

QS: Време за показване на предупреждение за ограничение на времето

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit warning display time and the translation is 100% complete.


Време на показване на предупредително съобщение за ограничение във времето (time_limit_warning_display_time)

Описание

Той задава колко дълго да се показва time_limit_warning_message, преди да бъде премахнато/скрито от екрана. По подразбиране, ако се появи time_limit_warning_message, то ще остане видимо, докато таймерът за обратно броене не завърши обратното броене. Ако в това поле се въведе стойност, по-голяма от нула, съобщението ще бъде скрито след толкова секунди.

Тази настройка е приложима само ако е активирана общата настройка за времеви лимит. Тази настройка съществува и за второ предупредително съобщение.

Пример

time_limit_warning_display_time: 10 = Предупредителното съобщение за времево ограничение ще изчезне 10 секунди след момента на появата му.


Категория:Настройки за въпросиКатегория:Опции за таймер за въпроси