Actions

QS

QS: Czas wyświetlania ostrzeżenia o przekroczeniu limitu czasu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit warning display time and the translation is 100% complete.


Czas wyświetlania komunikatu ostrzegawczego o przekroczeniu limitu czasu (time_limit_warning_display_time)

Opis

Ustawia czas wyświetlania komunikatu time_limit_warning_message zanim zostanie usunięty/ukryty z ekranu. Domyślnie, jeśli pojawi się komunikat time_limit_warning_message, pozostanie on widoczny do momentu zakończenia odliczania przez licznik czasu. Jeżeli w tym polu zostanie wprowadzona wartość większa od zera, po upływie określonej liczby sekund komunikat zostanie ukryty.

To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy włączone jest ogólne „ustawienie limitu czasu”. To ustawienie istnieje również dla drugiego komunikatu ostrzegawczego.

Przykład

time_limit_warning_display_time: 10 = Komunikat ostrzegawczy o przekroczeniu limitu czasu zniknie 10 sekund po jego pojawieniu się.


Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje licznika pytań