Actions

QS

QS: Visningstid for advarsel om tidsbegrænsning

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit warning display time and the translation is 100% complete.


Visningstid for advarselsmeddelelse om tidsbegrænsning (time_limit_warning_display_time)

Beskrivelse

Den indstiller, hvor længe time_limit_advarselsmeddelelsen vises, før den fjernes/skjules fra skærmen. Som standard, hvis time_limit_warning_message vises, vil den forblive synlig, indtil nedtællingstimeren har fuldført nedtællingen. Hvis en værdi større end nul er indført i dette felt, vil meddelelsen blive skjult efter de mange sekunder.

Denne indstilling gælder kun, hvis den generelle tidsgrænseindstilling er aktiveret. Denne indstilling findes også for en anden advarselsmeddelelse.

Eksempel

time_limit_warning_display_time: 10 = Tidsbegrænsningsadvarselsmeddelelsen forsvinder 10 sekunder efter dens fremkomst.


Kategori:SpørgsmålsindstillingerKategori:Spørgsmålstimerindstillinger