Actions

QS

QS:Tùy chọn độc quyền

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Exclusive option and the translation is 100% complete.


Tùy chọn độc quyền (exclusive_option)

Sự miêu tả

Thuộc tính tùy chọn độc quyền lấy mã của câu trả lời trong câu hỏi nhiều tùy chọn để khi nhấp vào hộp kiểm tương ứng, tất cả các tùy chọn đã chọn trước đó sẽ không được chọn và được đánh dấu là chỉ đọc (= bị vô hiệu hóa). Hàm này được tạo ra để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi một trong nhiều phương án trong câu hỏi có nhiều phương án ngụ ý rằng không thể chọn phương án nào khác. Về cơ bản, tính năng này đánh dấu các thuộc tính khác là không liên quan.

Cũng có thể có nhiều lựa chọn độc quyền. Chúng phải được phân tách bằng dấu chấm phẩy.

Ví dụ

Để có giải thích ngắn gọn về mã câu trả lời, trước tiên hãy kiểm tra phần wiki sau đây. Sau khi đã hiểu, hãy nhập "Mã trả lời" sẽ kích hoạt chức năng sau khi được chọn.

Dưới đây, bạn có thể thấy một ví dụ trong đó thuộc tính tùy chọn độc quyền được sử dụng.

Bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình đầu tiên rằng một số tùy chọn không phải của LimeSurvey đã được chọn:


Tệp:Part_1_example_exclusive_option.png


Nếu bạn nhấp vào tùy chọn đã đánh dấu (được nhập vào hộp tùy chọn độc quyền), các tùy chọn khác sẽ không được đánh dấu và vô hiệu hóa, chỉ còn lại tùy chọn hiện tại được chọn:


Tệp:Part_2_example_exclusive_option.png


Để xem xét kỹ hơn ví dụ của chúng tôi, hãy nhập tệp .lsq vào bản cài đặt LimeSurvey của bạn:

Tệp:Example_exclusive_option_question.zip.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi