Actions

QS

QS: Изключителна опция

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Exclusive option and the translation is 100% complete.


Изключителна опция (exclusive_option)

Описание

Атрибутът за изключителна опция приема кода на отговор във въпрос с множество опции, така че когато се щракне върху съответното квадратче за отметка, всички други предварително маркирани опции ще бъдат премахнати и ще бъдат маркирани като само за четене (=деактивирани). Тази функция е създадена, за да гарантира целостта на данните, когато една от множеството опции във въпрос с множество опции предполага, че не може да бъде избрана друга опция. По принцип тази функция маркира другите атрибути като неподходящи.

Възможно е също да имате множество изключителни опции. Те трябва да бъдат разделени с точка и запетая.

Пример

За кратко обяснение на кодовете на отговорите първо проверете следния уики раздел. След като разберете, въведете „Кода на отговора“, който ще задейства функцията, след като бъде избрана.

По-долу може да видите пример, където се използва атрибутът exclusive option.

Можете да видите на първата екранна снимка, че са избрани някои опции, различни от LimeSurvey:Ако щракнете върху маркираната опция (която е въведена в полето изключителна опция), другите опции ще бъдат немаркирани и деактивирани, оставайки само с отметната текуща опция:За да разгледате по-отблизо нашия пример, импортирайте .lsq файла във вашата инсталация на LimeSurvey:

File:Example exclusive option question.zip.


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за логика на въпроси