Actions

ExpressionScript voorbeelden

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page ExpressionScript examples and the translation is 100% complete.
Help door dit artikel uit te breiden door je eigen voorbeelden toe te voegen. Dit zal anderen helpen ExpressionScript te gebruiken.


Structuur

In het eerste deel van het artikel wordt beschreven waarvoor expressies gebruikt kunnen worden en waar je ze kunt vinden en hoe je ze kunt wijzigen. Het tweede deel bevat voorbeelden van het gebruik van een expressie.


Categorieën van expressies

LimeSurvey gebruikt expressies voor:


Relevantie

Doel: verbergen van vraaggroep/vraag

Relevantie bepaalt of een vraaggroep of vraag wordt getoond of verborgen. Als het resultaat van de expressie "waar" is (d.w.z. 1), wordt het element getoond. Anders (d.w.z. 0), zal het element verborgen zijn.

Type Tonen/verbergen Waar staat het Screenshot
Vraaggroep relevantie vraaggroep Vraag aanmaken/aanpassen -> "Relevantievergelijking:"
Vraag relevantie Vraag Vraag aanmaken/aanpassen -> "Relevantievergelijking:"
Subvraaggroep relevantie Subvraag Wijzig subvragen -> "Relevantievergelijking:"


Validatie

Doel: Valideren van invoer / acties op vragen / subvragen / antwoorden

Met validatie bedoelen we het controleren of de gebruikersinvoer als antwoord op een vraag geldig is of niet. Bij een resultaat "true" (1) van de expressie, wordt de class "good" gebruikt voor het element en het validatie-bericht. In het andere geval wordt de class "error" hierbij gebruikt. Je kunt de classes declareren in het bestand template.css.

Type Valideren Waar staat het Screenshot
Vraag validatie Vraag Vraag aanmaken/aanpassen -> tab "Logica" -> "Vraag relevantievergelijking"
Subvraag validatie Subvragen Vraag aanmaken/aanpassen -> tab "Logica" -> "Subvraag relevantievergelijking"

Tekstuitvoer

Doel: (doe iets) en toon wat tekst

Een expressie kan worden gebruikt om tekst te tonen. Je kunt bijvoorbeeld iets testen en berekenen en de uitvoer specificeren afhankelijk van het resultaat van de test of berekening. Het kan ook worden gebruikt om de vraagtekst, antwoorden, vraagtypen, ... in een vraag toe te voegen die werd gebruikt voordat de uitdrukking wordt gebruikt. Tekstuitvoer kan overal worden gebruikt waar een tekst wordt getoond en kan alle soorten resultaten retourneren.

Gebruik Beschrijving
Klein maatwerk Gebruik een tekst, bijv. "Dhr." of "Mevr." afhankelijk van het eerder gevraagde geslacht
Berekening Bereken een waarde en toon die, bijv. "Het inkomen van uw familie is xxx"
Referentie Gebruik een element, bijv. "Je naam is xxx. Hoe oud ben je?"


Antwoorden opslaan

Doel: (doe iets,) (toon wat tekst) en sla iets op in de database

Het vraagtype vergelijking kan worden gebruikt om iets in de database op te slaan. Je kunt dit met een expressie doen, de vergelijkingsvraag (die lijkt op een tekst scherm) weergeven en het resultaat van de expressie opslaan in de database. Het slaat het antwoord op in de tabel responses. Het resultaat kan vervolgens worden gebruikt binnen de statistiekfunctie, het kan ook worden geïmporteerd in een van de formaten die worden geboden bij de exportfunctie van LimeSurvey.

Voorbeelden van een expressie

Voeg een antwoord van een vorige vraag in

Doel Het antwoord van een vorige vaag gebruiken
Type Referentie
Voorbeeld Vraag een (vraagcode "Q00"): What city do you live in?
Vraag twee (vraagcode "Q01") How long have you lived in CITY?
Nog doen: In vraag twee "CITY" vervangen door het eerder gegeven antwoord.
Expressie {QOO}
Beschrijving Het antwoord op Q00 vervangt het Q00-veld in de vervolgvraag
Stap Maak/Wijzig vraag twee
Vervang CITY door {QOO} in de tekst van de vraag

Verborgen vergelijkingsvraag gebruiken om een ​​antwoord alvast in te vullen

Probleem: Je hebt twee vragen. Vraag 1 vraagt ​​respondenten naar hun leeftijd. Vraag 2 deelt respondenten in drie groepen in: jonger dan 20 jaar, 20 jaar, ouder dan 20 jaar. Dus zou vraag 2 gebruik moeten maken van de waarden "1", "2", "3", die overeenkomen met deze genoemde voorwaarden. Ook moeten we niet vergeten om de vraag te verbergen (onzichtbaar te maken, de vraag zal niet in de enquête worden getoond, maar de waarden zullen wel in de antwoordentabel worden opgeslagen).

Sla de gegevens op in de database met het vraagtype Vergelijking:

 • Maak eerst een vraag met code Q1 als een numerieke invoervraag.
 • Maak vervolgens een nieuwe vraag met code Q2 als vergelijkingsvraag.
 • Zet in vraag 2 op de tab "Tonen":
  • het veld "Deze vraag altijd verbergen" op "Aan"
  • tik bij "Vergelijking" de expressie in:
{if(Q1.NAOK <20, "1", if (Q1.NAOK> 20, "3", "2"))} 

Maak een overzichtspagina met behulp van placeholders

Hier laten we zien hoe je aan het einde van de enquête een overzicht kunt maken met alle vragen en antwoorden met behulp van placeholders. Het laat ook zien hoe je het overzicht kunt beperken tot beantwoorde vragen.

Voorbeeld: downloaden.


Hier relevante vraagtypes:

1. Enkele keuzevragen / enkele tekst / numerieke vragen

 • Lijst (Dropdown)
 • Lijst (Radioknoppen) [L]
 • Ja / Nee [Y]
 • Lange vrije tekst [T ]
 • Korte vrije tekst [S]
 • Numerieke invoer [N]
 • Vergelijking [*]


2. Vraag met subvragen

 • Meerdere korte vrije teksten [Q]
 • Meerkeuze [M]
 • Array [F]
 • Array (Ja / Nee / Weet niet) [C]
 • Array (10-puntskeuze) [B]


4. Vragen met 2 schalen

 • Array dubbele schaal [1]


4. Vragen met X- en Y-schalen

 • Array (getallen) [:]


5. Gesloten vragen

 • Tekst scherm [X]


Een eenvoudig voorbeeld met een eenvoudige lijst:

- Vraagtekst: Antwoord van de deelnemer


Enkelekeuzevragen, enkele test- getalvragen

Voor deze vraagtypes slaat LimeSurvey een waarde op:

 • Lijst (Dropdown)
 • Lijst (Radioknoppen)
 • Lijst met opmerkingen
 • 5-puntskeuze
 • Ja / Nee
 • Korte vrije tekst
 • Lange vrije tekst
 • Extra lange vrije tekst
 • Numerieke invoer
 • Vergelijking
 • Datum
 • Geslacht

Als de vraagcode van de vraag q1 is, kunnen we de vraagtekst en het antwoord raadplegen met:

- {q1.question}: {q1.shown}

Voorbeeld:

- Hoe oud ben je?: 25


Als je wilt controleren of die vraag is beantwoord, kun je een IF-statement gebruiken:

{if(!is_empty(q1),join("- ",q1.question,": ",q1.shown),"")}

Dit wordt "vertaalt" naar: INDIEN vraag met code q1 niet leeg is, uitvoer "- " EN de vraagtekst EN ": " EN de antwoordtekst (de functie join voegt elementen samen als een nieuwe string; ANDERS: geen uitvoer ("" is een lege string).

Vraag met subvragen

Voor deze vraagtypen gebruikt LimeSurvey subvragen:

 • Meerdere korte vrije teksten
 • Meerkeuzevraag
 • Meerkeuzevraag met opmerkingen
 • Array
 • Array (5-puntskeuze)
 • Array (10-puntskeuze)
 • Array (Ja/Nee/Weet niet)
 • Array (Meer/Gelijk/Minder)
 • Array per kolom

Ervan uitgaande dat de vraagcode van de vraag q2 is en de deelvragen SQ001, SQ002 zijn (automatische nummering uitgevoerd door LimeSurvey), kunnen we de vraag tekst en antwoord raadplegen met:

- {q2_SQ001.question}: {q2_SQ001.shown}

- {q2_SQ002.question}: {q2_SQ002.shown}

Voor meerkeuzevragen is het logisch om nu de tekst van de aangevinkte subvraag weer te geven en om voor elke geselecteerde optie een Y te tonen:

- {q2_SQ001.question}: {q2_SQ001}

- {q2_SQ002.question}: {q2_SQ002}

...

Het is momenteel niet mogelijk om de vraagtekst van vragen met subvragen te tonen, zie wijzingingsverzoek.


Voorbeeld 1 (vraagtype is meerkeuze)

- Ken je deze automerken?

-- Mercedes: Y

-- Audi: N

-- Volvo: Y


Als je alleen geselecteerde items wilt tonen, kun je een IF-statement gebruiken:

{ if( q2_SQ001=="Y", join( "- ", q2_SQ001.question, ": ", q2_SQ001.shown ), "" ) }


Gebruik de listifop-functie als je een lijst wilt uitvoeren met alleen de geselecteerde items, bijvoorbeeld: Mercedes, Volvo

{ listifop( 'value', '==', 'Y', 'question', ', ', that.q2.sgqa ) }


Waar  that.q2  uitgebreid wordt voor alle subvragen van q2. Meer informatie: self, this en that.


Voorbeeld 2 (vraagtype is Array (10-puntskeuze))

- Beoordeel de kwaliteit van de onderstaande automerken op een schaal van 1 : zeer slecht tot 10 : zeer goed?

-- Mercedes: 7

-- Audi: 9

-- Volvo: 9


Als je alleen beoordeelde items wilt tonen, kun je een IF-statement gebruiken en testen of de huidige subvraag beantwoordt is :

{ if( ! is_empty( q3_SQ001 ), join( "- ", q3_SQ001.question, ": ", q3_SQ001.shown ), "" ) }


Gebruik de functie listifop als je bijvoorbeeld alleen een lijst met geselecteerde items van meer dan acht wilt uitvoeren, bijvoorbeeld: Audi / Volvo

{ listifop( 'value', '>', 8, 'question', ' / ', that.q3.sgqa ) }


Vraag met twee schalen

Dit is alleen van toepassing op het vraagtype dubbele schaal.


Laten we aannemen dat de volgende codes worden gebruikt:

 • Vraagcode: q4
 • Subvraagcodes: SQ001, SQ002, ...
 • Antwoordcodes schaal 1: A1, A2, ...
 • Antwoordcodes schaal 2: B1, B2, ...


Om te verwijzen naar het resultaat van een bepaalde subvraag op een bepaalde schaal, moet u QuestionCode gebruiken. '_'. SubQuestionCode. '_'. ScaleID. Let op: "ScaleID" is 0 voor de eerste schaal en 1 voor de andere!
Voorbeeld voor verwijzing naar het antwoord op de derde subvraag en tweede schaal: q4_SQ003_1 - vraag 4, deelvraag 3, tweede schaal.


Laten we de resultaten voor zowel de schalen als de eerste twee subvragen weergeven:

- {q4_SQ001_0.question}: {q4_SQ001_0.shown} / {q4_SQ001_1.shown}

- {q4_SQ002_0.question}: {q4_SQ002_0.shown} / {q4_SQ002_1.shown}

Om de subvraagtekst te tonen, moet je de schaal-ID toevoegen aan de tijdelijke aanduiding (hoewel de teksten voor beide schalen hetzelfde zijn). Dus in plaats van {q4_SQ001.question} moet je {q4_SQ001_0.question} of {q4_SQ001_1.question} gebruiken.

Als je de resultaten van subvragen met ten minste één antwoord wilt exporteren / weergeven, gebruik dan deze syntaxis voor elke subvraag:

{if(count(q4_SQ001_0,q4_SQ001_1)>0,join("- ",q4_SQ001_0.question,": ",q4_SQ001_0.shown," / ",q4_SQ001_1.shown),"")}

Vraag met X en Y schaal

Dit geldt voor alle matrixvragen die een antwoord voor elke cel mogelijk maken (niet alleen elke rij zoals eerder getoond) :

 • Array (teksten)
 • Array (getallen)


Als de gebruikte code als volgt zijn:

 • Vraagcode: q5
 • Subvraagcodes: SQ001, SQ002, ...
 • Antwoordcodes: A1, A2, ...

Als je naar het resultaat van een bepaalde subvraag in een bepaalde kolom wilt verwijzen, moet je gebruiken VraagCode . '_'. SubvraagCode. '_'. Antwoordcode. Voorbeeld voor het verwijzen naar het antwoord van de derde subvraag en de tweede kolom: q5_SQ003_A2.

Als we de resultaten voor de kolommen 1-3 voor de eerste twee subvragen willen weergeven:

- {q5_SQ001_A1.question}: {q5_SQ001_A1.shown} | {q5_SQ001_A2.shown} | {q5_SQ001_A3.shown}

- {q5_SQ002_A1.question}: {q5_SQ002_A1.shown} | {q5_SQ002_A2.shown} | {q5_SQ002_A3.shown}


Aangezien voor deze vraagtypes elke cel (combinatie van X-as en Y-as) gelijk is aan één antwoordoptie, moet voor elke cel een test op bestaande gegevens worden uitgevoerd. Voorbeeld:

{if(!is_empty(q5_SQ001_A1),join("- ",q5_SQ001_A1.question,": ",q5_SQ001_A1.shown),"")}


Om de subvraagtekst te tonen moet je de antwoordcode aan de tijdelijke aanduiding toevoegen (hoewel de teksten voor alle antwoordopties hetzelfde zijn). Dus in plaats van {q5_SQ001.question} moeten je {q5_SQ001_A1.question} of {q5_SQ001_A2.question} gebruiken.

Verberg vraag als er geen antwoord is op voorafgaande vraag

Doel Vraag verbergen als een vorige vraag niet ingevuld is
Type Vraagrelevantie
Voorbeeld Vraag een: vraagcode "name", vraagtekst "What's your name?"
Vraag twee: vraagtekst "{name}, how old are you?"
Nog doen: Vraag twee verbergen als tekstveld vraag een leeg is
Expressie !is_empty(name)
Beschrijving is_empty() bepaalt of een variabele leeg is. De "!" draait het resultaat om. Dus als het antwoord niet leeg wordt de vraag getoond
Stap Maak/Wijzig vraag twee
Zet "!is_empty(name)" in de relevantievergelijking
Voorbeeld downloaden


Verberg vraaggroep afhankelijk van antwoord op voorafgaande vraag

Doel Vraaggroep verbergen als een eerdere vraag is beantwoord met Yes of No
Type Vraaggroeprelevantie
Voorbeeld Pagina een, vraaggroep een, vraag een: vraagcode "PET", vraagtekst "Do you have a pet?" -Yes -No
Vraag twee, Vraaggroep twee: Titel "About your pet(s)"
Nog doen: Tonen/Verbergen vraaggroep twee als antwoord op vraag een is Yes/No
Expressie PET == "Y"
Beschrijving PET is de vraagcode van de vraag waar het om gaat. Als je geen achtervoegsel gebruikt dan zal "Qcode.code" gebruikt worden. Vergelijk dus de antwoordcode van de vraag PET met de waarde "Y". Als de deelnemer heeft geantwoord met "Yes" is de expressie waar en wordt vraaggroep twee getoond.
Stap Maak/Wijzig vraaggroep twee
Zet "PET == "Y"" in de relevantievergelijking
Voorbeeld downloaden


Toon waarde van een meervoudige invoervragen

Doel Toen waarde van een meervoudige invoervragen
Type Referentie
Voorbeeld Vraag een: vraagcode "AskChildAge", vraagtekst "How old are your children?". Subvraagcodes -Child1 -Child2 -Child3 - ChildXXX
Vraag twee: vraagcode "ReportChildAge" vraagtekst "About your first child: - CHILD1 is AGE1."
Expressie {AskChildAge_Child1.question}, {AskChildAge_Child1.value}
Beschrijving Je wilt de waarde van een subvraag gebruiken in een vervolgvraag. Je kunt de subvraagwaarde ophalen met de expressie: QcodeQuestion_QcodeSubquestion.value
Stap Maak/Wijzig vraag twee
Zet deze tekst in de beschrijving: "About your first child: - {AskChildAge_Child1.question} is {AskChildAge_Child1.value}."
Voorbeeld downloaden

Valideer het aantal vakjes dat per rij is aangevinkt bij een "Array (getallen)"-vraag

Doel Het aantal aangevinkte velden per rij controleren
Type Validatie
Voorbeeld Vraagtype "Array (getallen)"
Expressie sum(...)
Beschrijving (sum(Test_A_1, Test_A_2, Test_A_3, Test_A_4, Test_A_5) <= X) bepaalt of minstens X vinkjes in rij A zijn gezet.
Als je alle drie rijen wilt controleren (A, B, C), dan wordt de expressie met "&&":
(sum(Test_A_1, Test_A_2, Test_A_3, Test_A_4, Test_A_5) <= X)
&& (sum(Test_B_1, Test_B_2, Test_B_3, Test_B_4, Test_B_5) <= X)
&& (sum(Test_C_1, Test_C_2, Test_C_3, Test_C_4, Test_C_5) <= X)
Stap Maak/Wijzig vraag van type "Array (Getallen) layout checkbox".
Voeg de bovenstaande expressie in bij de validatievergelijking van de vraag bij de geavanceerde vraaginstellingen (de namen van de variabele zijn mogelijk ietsjes anders!).
Voorbeeld downloaden

Bereken periode tussen twee datums

Doel Bereken het verschil in dagen tussen twee datums
Type Relevantie / vraagtype vergelijking / validatie
Voorbeeld Vraag een (date/time, code: DOB): What is your date of birth?
Vraag twee (date/time, code: datetoday): What is the date today?
Vraag drie (boilerplate): You are XXXX days old.
Nog doen: Het bepalen van het aantal dagen tussen de ingevulde datums in vraag een en vraag twee.
Expressie {(strtotime(datetoday)-strtotime(DOB))/60/60/24}
Beschrijving strtotime bepaalt het aantal seconden vanaf 1 januari 1970 en de gegeven datum. De bovenstaande expressie bepaalt het verschil tussen twee datums. Met "/60/60/24" wordt het omgezet van seconden in dagen.
In plaats van "datetoday" kun je ook strtotime('now') of time() gebruiken. Je zou de leeftijd van iemand dus kunnen bepalen met {(time() - strtotime(DOB)) / 60 / 60 / 24 / 365.25} Hierbij moet de datum wel in een goed formaat zijn ingevoerd, anders werkt de functie strtotime() niet.
Stap Maak twee vragen (geboortedatum en de dag van vandaag) en een boilerplate vraag.
In de vraagtekst van de boilerplate vraag zet je: "On {datetoday} you were {(strtotime(today)-strtotime(dob))/60/60/24} days days old."

NB: De functie strtotime ondersteund veel maar niet alle datumformaten. Zet bij problemen het datumformaat van je enquête op mm/dd/yyyy, yyyy-mm-dd of dd.mm.yyyy"
Voorbeeld downloaden

ExpressieScript gebruiken voor beoordelingen

Hier een ander voorbeeld over het gebruik van ExpressieScript met het vraagtype Array en beoordelingen:

Stel je hebt 2 arrayvragen en je wilt de resultaten van de berekeningen in de database opslaan. Het is eigenlijk eenvoudig, je moet je arrays maken en testen en een dummy-reactie invullen om te zien of het werkt en je de resultaten op de voltooide pagina krijgt.


Implementatiedetails:

 • Voeg een vraag van vraagtype vergelijking toe
 • Voeg de volgende regel toe, aannemende dat Q1 de vraagcode is, terwijl Q2 de tweede is:
  • {Sum (Q1_SQ001.value, Q2_SQ001.value)} 

Hier staat SQ001 voor de standaardcode bij elke subvraag. Als je de subvraagcode wijzigt, pas je de bovenstaande vergelijking natuurlijk ook aan.


Gebruik em_validation_q in array

Je kunt de vraag validatievergelijking gebruiken om een array met een conditie te controleren.


Implementatiedetails:

 • Voor het eerste array: array met enkele keuze
  • Vraagcode is ARRAY
  • Subvraagcode is SQ01, SQ02, SQ03 en SQ04
  • Wijzig de hele vraag validatievergelijking en zet
   ! is_empty (ARRAY_SQ01) AND ! is_empty (ARRAY_SQ03) 
 • Voor het tweede array
  • Vraagcode is ARRAYTEXT
  • Subvraag bij Y-as-code zijn SY01, SY02, SY03 en SY04
  • Wijzig de hele vraag validatievergelijking en zet
   count (self.sq_SY01> = 1) AND count (self.sq_SY03> = 3)