Actions

ExpressionScript eksempler

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page ExpressionScript examples and the translation is 100% complete.

Template:Bemærk


Struktur

Den første del af artiklen vil beskrive, hvad udtryk kan bruges til, og hvor man kan finde/tilføje et udtryk. Anden del giver eksempler på, hvordan man bruger Expression.


Kategorier af udtryk

LimeSurvey bruger udtryk til følgende formål:


Relevans

Formål: Skjul spørgsmålsgrupper/spørgsmål

Relevans styrer, om en spørgsmålsgruppe eller et spørgsmål vises eller skjules. Hvis resultatet af udtrykket er "sandt" (dvs. 1), vil elementet blive vist. Ellers (hvis resultatet af udtrykket er "false" (dvs. 0)), vil elementet blive skjult.

Type Viser/skjuler Hvor kan man finde Skærmbillede
Spørgsmålsgruppe Relevans spørgegruppe Opret/Rediger spørgsmålsgruppe -> "Relevansligning:"
Spørgsmålsrelevans spørgsmål Opret/Rediger spørgsmål -> "Relevansligning:" File:Spørgsmålsrelevansligning screenshot.png
Underspørgselsrelevans underspørgsmål Rediger underspørgsmål -> "Relevansligning:" 30px


Validation

Formål: Validere input/handlinger på spørgsmål/underspørgsmål/svar

Validering kontrollerer, om respondentens input til et spørgsmål eller en handling er gyldigt eller ej. Hvis resultatet af udtrykket er "sandt" (dvs. 1), vil klassen "god" blive anvendt på elementet og valideringsmeddelelsen. Ellers, hvis resultatet af udtrykket er "false" (dvs. 0)), vil "error"-klassen blive anvendt på elementet og valideringsmeddelelsen. Du kan erklære en stil for disse klasser i template.css.

Type Validerer Hvor kan man finde Skærmbillede
Spørgsmålsvalidering spørgsmål Opret/Rediger spørgsmål -> "Logikfane" - > "Spørgsmålsvalideringsligning"
Underspørgsmålsvalidering underspørgsmål Opret/Rediger spørgsmål -> "Logikfane" -> " Underspørgselsvalideringsligning"

Tekstoutput

Formål: (Gør noget) og skriv noget tekst

Et udtryk kan bruges til at skrive noget tekst ud. For eksempel kan du teste eller beregne noget og angive output afhængigt af resultatet af testen eller beregningen. Det kan også bruges til at indsætte spørgsmålsteksten, svarene, spørgsmålstyperne, ... af et spørgsmål brugt før udtrykket bruges. Tekstoutput kan bruges overalt, hvor en tekst vises, og kan returnere alle slags resultater.

Use Case Description
Mikroskræddersy Juster en tekst, f.eks. skriv "Hr." eller "Fru" afhængigt af et kønsspørgsmål stillet før
Beregning Beregn en værdi og skriv den ud, f.eks. "Din familieindkomst er xxx"
Reference Indsæt en tekst fra et element, f.eks. "Dit navn er xxx. Hvor gammel er du?"


Svar lagrer

Formål: (Gør noget,) (skriv noget tekst) og gemme noget i databasen

The Equation Question Type kan bruges til at gemme noget i databasen. Du kan gøre noget med et udtryk, vise ligningsspørgsmålet (som ligner en tekstvisning) og gemme resultatet af udtrykket i databasen. Den gemmer svaret i svartabellen. Derefter kan resultatet bruges i statistikfunktionen, eller det kan også importeres til et af de formater, der leveres af LimeSurvey-eksportfunktionaliteten.

Eksempler på udtryk

Indsæt et svar fra et tidligere spørgsmål

Formål Indsæt et svar fra et tidligere spørgsmål
Type Reference
Eksempel Spørgsmål 1 (spørgsmålskode " Q00"): Hvilken by bor du i?
Spørgsmål to (spørgsmålskode "Q01") Hvor længe har du boet i CITY?
At gøre: Svaret fra spørgsmål et skal bruges i stedet for "BY" fra det andet spørgsmål.
Udtryk {QOO}
Beskrivelse Svaret i Q00 erstatter Q00-feltet fra det andet spørgsmål
Steps Opret/Rediger spørgsmål to
Indsæt "Hvor længe har du boet i {QOO} (år)?" ind i spørgsmålstekstfeltet
File:Simpelt udtryk bynavn.png

Brug af skjult ligningsspørgsmål til at autofylde et svar

Problem:

Forestil dig, at du har to spørgsmål Q1 og Q2. Q1 spørger respondenterne om deres alder. K2 ovenstående betingelser. Vi bør heller ikke glemme at gøre Q2 usynlig (spørgsmålet vil ikke blive vist i undersøgelsen, men værdierne vil være via "baggrundsprocessen" i svartabellen).

For at udfylde databasen ved hjælp af ligningsspørgsmålstypen:

 • Opret først et spørgsmål med kode Q1 som et numerisk inputspørgsmål.
 • Opret derefter endnu et spørgsmål med kode Q2 som et ligningsspørgsmål .
 • I kapitlet "Skærmindstillinger"-fanebladet i Q2:
  • sæt "Skjul altid dette spørgsmål"-felt som "Til"
  • skriv i "Ligning"-feltet udtrykket:
 {if(Q1.NAOK < 20, "1", if(Q1.NAOK > 20, "3", "2"))}

Opret en oversigtsside ved hjælp af pladsholdere

Denne vejledning viser, hvordan du kan skabe et overblik i slutningen af undersøgelsen, med en liste over alle spørgsmål og svar via ExpressionScript-pladsholdere. Den viser også, hvordan du begrænse en sådan oversigt til kun at omfatte besvarede spørgsmål.

Vores eksempel kan downloades herfra: Eksempel på undersøgelsespladsholdere.


Spørgsmålstyper, der bruges her:

1. Enkeltvalgsspørgsmål / enkelttekst/numeriske spørgsmål

 • Liste (dropdown)
 • Liste (radio) [L]
 • Ja/Nej [Y]
 • Lang fritekst [T ]
 • Kort fritekst [S]
 • Numerisk input [N]
 • Ligning [*]


2. Spørgsmål med underspørgsmål

 • Multiple short text [Q]
 • Multiple choice [M]
 • Array [F]
 • Array (Ja/Nej/Usikker) [C]
 • Array (10 point valg) [B]


3. Spørgsmål med 2 skalaer

 • Array dobbelt skala [1]


4. Spørgsmål med X- og Y-skalaer

 • Array (tal) [:]


5. Maskespørgsmål

 • Tekstvisning [X]


I dette simple eksempel vil vores oversigt være en simpel liste med:

- Spørgsmålstekst: Brugerens svar


Enkeltvalgsspørgsmål / enkelttekst/numeriske spørgsmål

For alle disse spørgsmålstyper vil Limesurvey gemme et enkelt svar:

 • Liste (dropdown)
 • Liste (radio)
 • Liste med kommentar
 • 5-punktsvalg
 • Ja/Nej
 • Kort fritekst
 • Lang fritekst
 • Kæmpe fritekst
 • Numerisk input
 • Ligning
 • Dato
 • Køn

Forudsat at spørgsmålskoden for spørgsmålet er q1, kan vi referere spørgsmålsteksten og svaret ved hjælp af:

- {q1.question}: {q1.shown}

Eksempel:

- Hvor gammel er du?: 25


Hvis du vil kontrollere, om det spørgsmål blev besvaret, kan du sætte en IF-sætning omkring dit output:

{if(!is_empty(q1),join("- ",q1.question,": ",q1.shown),"")}

Dette "oversætter" til: HVIS spørgsmål med kode q1 ikke er tomt, output "- " OG spørgsmålsteksten OG ": " OG svarteksten (join()-funktionen forbinder elementer som en ny streng; ELSE: output ingenting (" " betyder tom streng).

Spørgsmål med underspørgsmål

Til alle disse spørgsmålstyper bruger LimeSurvey underspørgsmål:

 • Multiple short text
 • Multiple choice
 • Multiple choice med kommentarer
 • Array
 • Array (5 point valg)
 • Array (10 point choice)
 • Array (Ja/Nej/Usikker)
 • Array (Forøg/Samme/Reducer)
 • Array efter kolonne

Forudsat at spørgsmålskoden for spørgsmålet er q2, og underspørgsmålene er nummereret SQ001, SQ002, (automatisk nummerering udført af LimeSurvey), kan vi referere til spørgsmålsteksten og svare ved hjælp af:

- {q2_SQ001.question}: {q2_SQ001.shown}

- {q2_SQ002.question}: {q2_SQ002.shown}

For multiple choice-spørgsmål giver det mening nu at vise teksten i det afkrydsede underspørgsmål, men at vise et Y for hver valgt mulighed:

- {q2_SQ001.question}: {q2_SQ001}

- {q2_SQ002.question}: {q2_SQ002}

...

Bemærk, at det i øjeblikket ikke er muligt at udskrive spørgsmålsteksten til spørgsmål med underspørgsmål, se denne funktionsanmodning.


Eksempel 1 (forudsat at spørgsmålstypen er multiple choice)

- Kender du disse bilmærker?

-- Mercedes: Y

-- Audi: N

-- Volvo: Y


Hvis du kun vil udskrive afkrydsede elementer, kan du sætte en IF-sætning omkring dit output og kontrollere for afkrydsningsfeltets værdi:

{ if( q2_SQ001=="Y", join( "- ", q2_SQ001.question, ": ", q2_SQ001.shown ), "" ) }


Brug listifop- funktionen, hvis du kun vil udlæse en liste over de valgte varer, f.eks.: Mercedes, Volvo

{ listifop( 'værdi', '==', 'Y', 'spørgsmål', ', ', that.q2.sgqa ) }


Hvor that.q2 udvides til alle q2's underspørgsmål. Se self, this and that for flere detaljer.


Eksempel 2 (forudsat at spørgsmålstypen er Array (10 point valg))

- Bedøm venligst kvaliteten af bilmærkerne nedenfor på en skala fra 1=meget dårlig til 10=meget god?

-- Mercedes: 7

-- Audi: 9

-- Volvo: 9


Hvis du kun vil udskrive vurderede elementer, kan du sætte en IF-sætning omkring dit output og kontrollere, om det aktuelle underspørgsmål blev besvaret ved at bruge:

{ if( ! is_empty( q3_SQ001 ), join( "- ", q3_SQ001.question, ": ", q3_SQ001.shown ), "" ) }


Brug listifop- funktionen, hvis du f.eks. kun ønsker at udlæse en liste over de valgte emner større end otte, f.eks.: Audi / Volvo

{ listifop( 'værdi', '>', 8, 'spørgsmål', ' / ', that.q3.sgqa ) }


Spørgsmål med to skalaer

Template:Bemærk


Lad os antage, at følgende koder bliver brugt:

 • Spørgsmålskode: q4
 • Underspørgsmålskoder: SQ001, SQ002, ...
 • Svarkoder skala 1: A1, A2, ...
 • Svarkoder skala 2: B1, B2, ...


For at referere til resultatet af et bestemt underspørgsmål på en bestemt skala, skal du bruge QuestionCode . '_'. Underspørgsmålskode. '_'. ScaleID. Bemærk, at "ScaleID" er 0 for den første skala og 1 for den anden!
Eksempel på at henvise til svaret på det tredje underspørgsmål og anden skala: q4_SQ003_1 - Spørgsmål 4, underspørgsmål 3, anden skala.


Lad os udskrive resultaterne for begge skalaer og de to første underspørgsmål:

- {q4_SQ001_0.question}: {q4_SQ001_0.shown} / {q4_SQ001_1.shown}

- {q4_SQ002_0.question}: {q4_SQ002_0.shown} / {q4_SQ002_1.shown}

For at udskrive underspørgsmålsteksten skal du tilføje skala-id'et til pladsholderen (selvom teksterne er de samme for begge skalaer). Så i stedet for {q4_SQ001.question} skal vi bruge {q4_SQ001_0.question} eller {q4_SQ001_1.question}.

Hvis du vil eksportere/vise resultaterne af underspørgsmål kun med mindst ét svar, skal du bruge denne syntaks for hvert underspørgsmål:

{if(count(q4_SQ001_0,q4_SQ001_1)>0,join("- ",q4_SQ001_0.question,": ",q4_SQ001_0.shown," / ",q4_SQ001_1.shown),"")}

Spørgsmål med X- og Y-skalaer

Dette gælder for alle matrixspørgsmål, som tillader et svar for hver celle (ikke kun hver række som vist tidligere):

 • Matrixtekster
 • Matrixnumre


Antaget anvendte koder:

 • Spørgsmålskode: q5
 • Underspørgsmålskoder: SQ001, SQ002, ...
 • Svarkoder: A1, A2, ...

For at referere til resultatet af et bestemt underspørgsmål fra en bestemt kolonne, skal du bruge QuestionCode . '_'. Underspørgsmålskode. '_'. Svarkode. Eksempel på at henvise til svaret på det tredje underspørgsmål og anden kolonne: q5_SQ003_A2.

Lad os udskrive resultaterne for kolonne 1-3 af de to første underspørgsmål:

- {q5_SQ001_A1.question}: {q5_SQ001_A1.shown} | {q5_SQ001_A2.shown} | {q5_SQ001_A3.shown}

- {q5_SQ002_A1.question}: {q5_SQ002_A1.shown} | {q5_SQ002_A2.shown} | {q5_SQ002_A3.shown}


Da hver celle (kombination af X-akser og Y-akser) for disse spørgsmålstyper er lig med én svarmulighed, skal der udføres en test for eksisterende data for hver celle. Eksempel:

{if(!is_empty(q5_SQ001_A1),join("- ",q5_SQ001_A1.question,": ",q5_SQ001_A1.shown),"")}


For at udskrive underspørgsmålsteksten skal du tilføje svarkoden til pladsholderen (selvom teksterne er de samme for alle svarmuligheder). Så i stedet for {q5_SQ001.question} skal vi bruge {q5_SQ001_A1.question} eller {q5_SQ001_A2.question}.

Skjul spørgsmål, hvis svaret fra forrige spørgsmål er tomt

Formål Skjul spørgsmål, hvis svaret fra forrige spørgsmål er tomt
Type Spørgsmålsrelevans
Eksempel Spørgsmål et: spørgsmålskode "navn", spørgsmålstekst "Hvad hedder du?"
Spørgsmål to: spørgsmålstekst "{navn}, hvor gammel er du?"
At gøre: Skjul spørgsmål to, hvis tekstfeltet i spørgsmål et er tomt
Expression !is_empty(name)
Description is_empty() bestemmer, om en variabel anses for at være tom. Det "!" afkræfter resultatet. Så hvis variablen ikke er tom, vil udtrykket være sandt, og spørgsmålet vises
Steps Opret/rediger spørgsmål to
Indsæt "!is_empty(name)" i "Relevansligning:"
Sample File Hide_question_if_empty_question_group.zip


Skjul spørgsmålsgruppe, hvis svaret fra forrige spørgsmål er Ja eller Nej

Formål Skjul spørgsmålsgruppe, hvis svaret fra forrige spørgsmål er Ja eller Nej
Type Spørgsmålsgruppe Relevans
Eksempel Side et, Spørgsmålsgruppe et, Spørgsmål et: spørgsmålskode "PET", spørgsmålstekst "Har du et kæledyr?" -Ja Nej
Side to, spørgsmålsgruppe to: Titel "Om dit kæledyr"
At gøre: Vis/skjul spørgsmålsgruppe to, hvis svaret fra spørgsmål et er Ja/Nej
Udtryk PET == "Y"
Beskrivelse PET er spørgsmålskoden for det spørgsmål, du vil kontrollere svaret på. Hvis du ikke bruger et suffiks, vil EM bruge "Qcode.code". Så du sammenligner svarkoden fra PET-spørgsmålet med værdien "Y". Hvis deltageren svarer "Ja", er udtrykket sandt, og spørgsmålsgruppen "Om dit kæledyr" vil blive vist.
Step Opret/rediger spørgsmålsgruppe to
Indsæt "PET == "Y"" i "Relevansligning:"
Sample File Hide_question group_if_answer_from_previous_question_is_Yes_or_No.zip


Vis værdi af et felt med flere svar input-spørgsmål

Formål Vis værdi af et spørgsmålsfelt med flere svar
Type Reference
Eksempel Spørgsmål 1 : spørgsmålskode "AskChildAge", spørgsmålstekst "Hvor gamle er dine børn?". Underspørgsmålskoder -Barn1 -Barn2 -Barn3 -BarnXXX
Spørgsmål to: spørgsmålskode "ReportChildAge" spørgsmålstekst "Om dit første barn: - CHILD1 er ALDER1."
Expression {AskChildAge_Child1.question}, {AskChildAge_Child1.value}
Beskrivelse Du vil bruge værdien af et underspørgsmål i et følgende spørgsmål. Du kan få adgang til underspørgsmålsværdien med denne slags udtryk: QcodeQuestion_QcodeSubquestion.value
Steps Opret/rediger det andet spørgsmål
Indsæt denne tekst i beskrivelsen: "Om dit første barn: - {AskChildAge_Child1.question} er {AskChildAge_Child1.value}."
Sample File Display_value_of_a_multiple_answer_input_question_field.zip

Valider antallet af felter afkrydset pr. række for et "Matrix (tal) afkrydsningsfelt"-spørgsmål

Formål Valider antallet af afkrydsede felter pr. række
Type Validation
Eksempel Spørgsmål af typen " Matrixnumre (afkrydsningsfeltlayout)"
Udtryk sum(...)
Beskrivelse (sum(Test_A_1, Test_A_2, Test_A_3, Test_A_4, Test_A_5) <= X) bestemmer, om mindst X afkrydsningsfelter i række A er markeret.
Hvis du vil kontrollere alle tre rækker (A, B, C), kan du forbinde udtrykket med "&&":
(sum(Test_A_1, Test_A_2, Test_A_3, Test_A_4, Test_A_5) <= X)
&& (sum(Test_B_1, Test_B_2, Test_B_3, Test_B_4, Test_B_5) <= X)
&& (sum(Test_C_1, Test_C_2, Test_C_3, Test_C_4, Test_C_5) <= X)
Step Opret/rediger spørgsmål af typen "Array Numbers (Checkbox Layout)".
Indsæt ovenstående udtryk i "Spørgsmålsvalideringsligning" ved de avancerede spørgsmålsindstillinger (du skal muligvis justere variabelnavne!).
Sample File Validate number of boxes ticker per row for an Array (Numbers) Checkbox.lss

Beregn forskel mellem to datoer

Formål Beregn forskel mellem to datoer
Type Relevans / Ligningsspørgsmålstype / Validering
Eksempel Spørgsmål 1 (dato/tid, kode: DOB): Hvad er din fødselsdato?
Spørgsmål to (dato/tid, kode: datetoday): Hvad er datoen i dag?
Spørgsmål tre (boilerplate): Du er XXXX dage gammel.
At gøre: Beregn og vis antallet af dage mellem datoen angivet i spørgsmål 1 og spørgsmål 2.
Udtryk {(strtotime(datetoday)-strtotime(DOB))/60/60 /24}
Beskrivelse strtotime beregner antallet af sekunder mellem den 1. januar 1970 og den givne dato. Ovenstående udtryk beregner antallet af sekunder mellem de to givne datoer. Udtrykket "/60/60/24" beregner blot antallet af dage ud fra antallet af sekunder.
I stedet for at bede om "datetoday", kan du også bruge strtotime('now') eller blot time(), som direkte returnerer antallet af sekunder fra januar 1970 til nu (dvs. det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev taget). Således kan du hurtigt finde ud af en persons alder i år med ligningen {(tid() - strtotid(DOB)) / 60 / 60 / 24 / 365,25} I alle disse tilfælde er det afgørende, at datoen indtastes i et korrekt format, ellers vil funktionen strtotime() ikke fungere korrekt.
Steps Opret to datospørgsmål (til fødselsdatoen og til dagens dato) og et kedelspørgsmål.
Indsæt i spørgsmålsteksten i boilerplate-spørgsmålet: "Den {datetoday} var du {(strtotime(today)-strtotime(dob))/60/60/24} dage dage gammel."

Bemærk venligst: Funktionen strtotime kan fungere med MANGE, men ikke alle datoformater. Hvis du støder på problemer, skal du indstille din undersøgelses datoformat til mm/dd/åååå eller åååå-mm-dd eller dd.mm.åååå"
Sample File Date_difference.zip

Brug af ExpressionScript til vurderinger

Her kommer endnu et eksempel på, hvordan man bruger ExpressionScript med Spørgsmål af matrixtype og vurderinger:</ br>

Lad os sige, at du har 2 array-spørgsmål, og du vil gemme resultaterne af beregningsdataene i din database. Det er faktisk enkelt, du bliver nødt til at oprette og teste dine arrays og indsende et dummy-svar for at se, om det virker og giver dig resultaterne på den færdige side.


Implementeringsdetaljer:

 • tilføj et spørgsmål af typen ligning
 • tilføj følgende linje, forudsat at Q1 er din array-spørgsmålskode, mens Q2 er den anden:
  • {sum(Q1_SQ001.value,Q2_SQ001.value)}

Bemærk, at SQ001 er standardkoden for ethvert underspørgsmål. Hvis du ændrer underspørgsmålskoden, skal du justere ligningen ovenfor i overensstemmelse hermed.


Brug af em_validation_q i array

Du kan bruge spørgsmålsvalideringsligningen til at styre et array med en hvilken som helst betingelse.


Implementeringsdetaljer:

 • for det første array: array of single choice
  • Spørgsmålskode er ARRAY
  • Underspørgsmålskode er SQ01,SQ02,SQ03 og SQ04

** opdater hele spørgsmålets valideringsligning og sæt

 !is_empty(ARRAY_SQ01) og !is_empty(ARRAY_SQ03)
 • for det andet array: array af tekst
  • Spørgsmålskode er ARRAYTEXT
  • Underspørgsmål ved Y-aksekoden er SY01,SY02,SY03 og SY04
  • Opdater hele spørgsmålet valideringsligning og put
    count(self.sq_SY01 >= 1) and count(self.sq_SY03 >= 3)