Actions

Difference between revisions of "QueXML PDF Export/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with ";Achtergrondkleur vraag (0 zwart - 255 wit) :De achtergrondkleur van de vragen. Meestal zijn bij een formulier de vragen op een lichtgrijze achtergrond, om vermoeide ogen te v...")
(Created page with ";Pagina-richting :Staande of liggende afdrukstand van de papieren vragenlijst.")
Line 67: Line 67:
 
:De achtergrondkleur van de vragen. Meestal zijn bij een formulier de vragen op een lichtgrijze achtergrond, om vermoeide ogen te voorkomen. De achtergrond van invoervelden is altijd wit.
 
:De achtergrondkleur van de vragen. Meestal zijn bij een formulier de vragen op een lichtgrijze achtergrond, om vermoeide ogen te voorkomen. De achtergrond van invoervelden is altijd wit.
  
;Page orientation
+
;Pagina-richting
:Portrait or landscape orientation for the paper questionnaire.
+
:Staande of liggende afdrukstand van de papieren vragenlijst.
  
 
;Page format
 
;Page format

Revision as of 19:20, 30 January 2019

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Inleiding

Met de queXML PDF-Export-functie kun je de huidige enquête exporteren naar een gestructureerd PDF-bestand dat geschikt is om te worden verwerkt met behulp van Optical Mark Recognition (OMR) -software zoals queXF.

Als je van deze functie gebruik wilt maken, klik dan op een enquêtegerelateerde instelling, selecteer daarna in het menu Tonen / Exporten de optie Exporteer queXML-PDF:


Quexml pdf export location.png


In het geëxporteerde ZIP-bestand met de enquête in PDF-vorm zit een XML-bestand (dit beschrijft de locatie van velden op het papieren formulier) en een XML-style-bestand (beschrijft de instellingen gebruikt om het PDF-bestand te produceren) en een queXML bestand (een gestructureerde beschrijving van de vragenlijststructuur).


LimeSurvey Opties

QueXML PDF export options.png


De instellingen op deze pagina zijn de standaardinstellingen van de QueXML PDF-exportsoftware. De lay-out van het papieren vragenformulier kan hier naar eigen inzicht worden gewijzigd.

Taalkeuze
Als de enquête in meerdere talen is vertaald, kunt u hier de taal kiezen.
Stijl
CSS gebruiken voor het papieren formulier.
Toestaan dat vragen in matrixstijl over meerdere pagina's staan
Als je veel subvragen in de enquête hebt, kan de vraag op meerdere pagina's komen te staan. Hiermee wordt voorkomen dat pagina's met zeer lange vragen of veel witruimte op een pagina staan. Er staat dan een pijl onderaan de pagina om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
Toestaan dat enkelekeuzevraag op meerdere pagina's staat
Eenkeuzevragen zoals vragen met radioknoppen kunnen worden verdeeld over meerdere pagina's. Handig als je vragen hebt met een lange lijst met mogelijke antwoorden. Er staat dan onderaan de pagina een pijl om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
Toestaan dat meerdere-korte-vrije-teksten-vraag / numerieke-vraag op meerdere pagina's staat
Waar een van deze vraagtypes wordt gebruikt toestaan dat deelvragen op meerdere pagina's staan (weer met de pijl).
Toestaan dat schuifvraag op meerdere pagina's staat
Vragen van dit vraagtype presenteren als Visual Analog Scale (VAS) items op queXML PDF-pagina's. Hierdoor kan een lijst over meerdere pagina's worden verdeeld. (Weer met de pijl.)
Minimale hoogte van enkelekeuze-antwoordveld
Hiermee stel je de minimale hoogte (in millimeters) van elk antwoorditem in op een enkelekeuzevraag. Stel deze waarde lager in als je meer vragen op een pagina wilt tonen.
Minimale hoogte van item van subvraag
De minimale hoogte (in millimeters) van subvragen in een arrayvraag. Stel deze waarde lager in bij meer subvraagitems in een arrayvraag. Als je dit te laag instelt kan dit het einde zijn van lange tekstitems met subvragen.
Marge voor toelichting bij vraag (mm)
Het gaat hier om de marge bij de welkomsttekst en de afsluittekst. Met deze instelling wordt de marge in millimeters ingesteld voordat de tekst wordt getoond.
Antwoordoptie / subvraag lettertype-grootte
De lettergrootte bij antwoordopties / subvraagteksten.
Antwoordlabel lettertype-grootte (normaal)
De lettergrootte van antwoordlabels in subvragen.
Antwoordlabel lettertype-grootte (klein)
De lettergrootte van antwoordlabels in subvragen waarbij de gebruikte lange woorden die niet in het tekstvak passen, worden getoond zonder gesplitst te worden.
Minimale hoogte sectie (mm)
Elke groep in een enquête verschijnt als een nieuwe sectie in het queXML PDF-document. Met deze instelling wordt de minimumhoogte (in millimeters) van de kop voor de nieuwe sectie ingesteld.
Achtergrondkleur sectie (0 zwart - 255 wit)
De achtergrondkleur van de kop van de sectie.
Achtergrondkleur vraag (0 zwart - 255 wit)
De achtergrondkleur van de vragen. Meestal zijn bij een formulier de vragen op een lichtgrijze achtergrond, om vermoeide ogen te voorkomen. De achtergrond van invoervelden is altijd wit.
Pagina-richting
Staande of liggende afdrukstand van de papieren vragenlijst.
Page format
The size of the paper to use (A4, A3, US Letter).
Edge detection format
What edge style to be used on the page to allow for alignment when scanned.


Klik op de knop "queXML PDF exporteren" om een ZIP-bestand aan te maken met de PDF-vragenlijst en de bijbehorende bestanden.


Als je de bovenstaande instellingen hebt gewijzigd en de instellingen achteraf wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, klik dan op de knop "Resetten naar standaardinstellingen".


Reset quexml pdf options .png