Actions

QS

QS: Prikaz vrstic

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Display rows and the translation is 100% complete.


Prikaži vrstice (display_rows)

Opis

Nastavi število vrstic, ki so prikazane brez uporabe drsnega traku za preverjanje celotne vsebine. Če je več vrstic, kot je navedeno v tem polju, se prikaže drsni trak. Privzeta vrednost za "Vrsta vprašanja z dolgim prostim besedilom" je 5, medtem ko je za "Vrsta vprašanja z ogromnim prostim besedilom" 30.

'Veljavne vrednosti

  • Kakršno koli pozitivno celo število, večje od 0


Kategorija:Nastavitve vprašanjKategorija:Možnosti prikaza vprašanj