Actions

QS

QS: Wyświetl wiersze

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Display rows and the translation is 100% complete.


Wyświetl wiersze (display_rows)

Opis

Ustawia liczbę wyświetlanych wierszy bez użycia paska przewijania w celu sprawdzenia całej zawartości. Jeśli wierszy jest więcej niż liczba podana w tym polu, wyświetlony zostanie pasek przewijania. Domyślna wartość dla Typ pytania „Długi dowolny tekst” to 5, natomiast dla „Długi typ pytania dowolnego tekstu” wynosi 30.

Prawidłowe wartości

  • Dowolna dodatnia liczba całkowita większa niż 0


Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje wyświetlania pytań