Actions

Thiết lập toàn cầu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Global settings and the translation is 91% complete.
Outdated translations are marked like this.

Mô tả chung

Để truy cập các tùy chọn cài đặt chung: Cấu hìnhCài đặtCài đặt chungChỉ những người dùng quản trị có quyền Cài đặt & Plugin mới có thể thay đổi cài đặt chung. Nó có thể được sử dụng để điều chỉnh một số cài đặt nhất định của LimeSurvey trong bối cảnh toàn cầu. Sau khi bạn nhập hộp thoại cài đặt chung và lưu cấu hình mong muốn, các giá trị LimeSurvey trước đó sẽ bị ghi đè.

Cài đặt và giải thích


Overview

 • Overview: cung cấp thông tin chung sau về cài đặt LimeSurvey của bạn:
  • Users: hiển thị số lượng người dùng có thể truy cập LimeSurvey cài đặt thông qua hệ thống xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ
  • Surveys: hiển thị tổng số khảo sát (hoạt động và không hoạt động)
  • Khảo sát đang hoạt động: hiển thị tổng số khảo sát khảo sát đang hoạt động (những người dùng khác có thể truy cập qua web)
  • Bảng kết quả đã bị hủy kích hoạt: tại một thời điểm nào đó, bạn có thể muốn thay đổi một số câu hỏi trong thời gian chạy khảo sát. Nếu bạn thực hiện việc này, tất cả các câu trả lời trước đó liên quan đến khảo sát tương ứng sẽ bị tách khỏi khảo sát mới được chỉnh sửa. Dữ liệu đã được thu thập trước đó sẽ được lưu trữ trong 'bảng kết quả đã hủy kích hoạt'
  • Bảng người tham gia khảo sát đang hoạt động: hiển thị số lượng bảng người tham gia khảo sát đang hoạt động (có khảo sát đang hoạt động tương ứng)
**Bảng người tham gia khảo sát đã bị vô hiệu hóa: hiển thị số lượng bảng người tham gia khảo sát đã bị vô hiệu hóa

Template:Lưu ý

Template:Lưu ý

General

 • Site name: là tên trang khảo sát của bạn. Tên này sẽ xuất hiện trong phần tổng quan về danh sách khảo sát và trong tiêu đề quản trị
 • Mẫu mặc định: Cài đặt này chỉ định mẫu thiết kế mặc định được sử dụng cho 'danh sách công khai' các khảo sát và cho các khảo sát mới hoặc khảo sát sử dụng một mẫu không tồn tại Nếu bạn muốn sử dụng mẫu được cá nhân hóa, hãy đọc về cách bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa mẫu của LimeSurvey

Template:Lưu ý

 • Tạo nhóm câu hỏi mẫu và câu hỏi: Cài đặt này chỉ định xem liệu nhóm câu hỏi và câu hỏi mẫu có được tạo tự động sau khi tạo khảo sát mới hay không.
 • Quản trị template: Cài đặt này chỉ định mẫu thiết kế mặc định được sử dụng cho quản trị LimeSurvey. Để sử dụng mẫu tùy chỉnh, hãy thêm mẫu đó vào '/limesurvey/upload/admintheme/'
 • Chênh lệch thời gian (tính bằng giờ): Nếu máy chủ web của bạn ở múi giờ khác với vị trí nơi bạn các cuộc khảo sát sẽ dựa trên, hãy đặt sự khác biệt giữa máy chủ của bạn và múi giờ ở nhà bạn tại đây. Ví dụ: tôi sống ở Úc, nhưng tôi có máy chủ web ở Hoa Kỳ. Máy chủ web chậm hơn múi giờ địa phương của tôi 14 giờ. Vì vậy, cài đặt của tôi ở đây là "+14". Nói cách khác, nó cộng thêm 14 giờ vào thời gian của máy chủ web. Cài đặt này đặc biệt quan trọng khi khảo sát đánh dấu thời gian cho các câu trả lời.
 • Thời gian tồn tại của phiên (giây) (chỉ khả dụng với các phiên cơ sở dữ liệu): Xác định thời gian tính bằng giây sau khi phiên khảo sát hết hạn (miễn là không có hành động nào từ người tham gia). Khi sử dụng các phiên thông thường, dựa trên tệp, quản trị viên hệ thống có trách nhiệm xác định các giá trị phù hợp cho 'session.gc_maxlifetime', 'session.save_path', v.v., trong cấu hình PHP. Không chỉ cài đặt máy chủ web mà cả các cài đặt tương tự khác của các ứng dụng khác cũng có thể ghi đè cài đặt cho các phiên dựa trên tệp khi chỉnh sửa cục bộ thông qua ứng dụng. Giá trị tối đa có thể được đưa vào là 65000 (giây). Nên sử dụng một giá trị hợp lý. Hãy nhớ rằng, khi sử dụng các phiên cơ sở dữ liệu, hãy kiểm tra xem cài đặt MySQL có tên max_allowed_packet có được đặt thành giá trị lớn hay không vì một số khảo sát tạo ra hơn 2 MB dữ liệu phiên
 • IP Info DB API Key: Cho phép tích hợp với dịch vụ IP-Info-DB, cho phép bạn xác định vị trí địa lý của người thực hiện khảo sát dựa trên IP của họ. Để sử dụng khóa, bạn cần đăng ký API
 • Khóa API Google Maps: Cho phép tích hợp với Google Maps
 • Google Analytics Tracking ID: Cho phép tích hợp với Google Analytics. Các cuộc khảo sát có thể ghi đè giá trị cấp trang web này. ID theo dõi có thể được chèn vào mẫu bằng cách sử dụng {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY}. JavaScript đầy đủ mà Google Analytics mong muốn tìm thấy (bao gồm cả khóa) có thể được đưa vào các mẫu thông qua {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}

Template:Lưu ý

 • Google Translate API Key: Tính năng Tự động dịch sử dụng phiên bản 2 của API của Google Translate. Google tính phí cho dịch vụ này. Để tính năng Tự động dịch hoạt động, hãy lấy khóa API từ trang web này, sau đó nhập khóa vào trường này
 • Bộ ký tự để nhập/xuất tệp: Bạn có thể chỉ định bộ ký tự phù hợp nhất với bạn và hệ thống của mình, nếu bạn gặp vấn đề với chức năng xuất/nhập
 • Hiển thị nhãn hiệu LimeSurvey trong khảo sát : Bật hoặc tắt nhãn hiệu LimeSurvey trên Khảo sát của bạn.
Cài đặt này chỉ khả dụng trong LimeSurvey Cloud.
Theo mặc định, LimeSurvey Cloud hiển thị thương hiệu trên các khảo sát của bạn. Điều này bao gồm một nút ở cuối trang khảo sát có dòng chữ "Made in LimeSurvey" và cũng có một thông báo ở cuối cuộc khảo sát có dòng chữ "Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc khảo sát này do LimeSurvey cung cấp".
Có thể xóa nhãn hiệu khỏi gói Expert trở lên. Nếu bạn có gói Miễn phí hoặc Cơ bản, trước tiên bạn cần nâng cấp gói của mình để truy cập cài đặt này.


 • Hành vi của menu bên (Obsolete since 3.0): Menu bên sẽ hoạt động như thế nào khi chỉnh sửa khảo sát. Giá trị mặc định là 'Thích ứng', nghĩa là menu bên có thể được thay đổi khi nào và theo cách người dùng muốn. Các giá trị khác là 'Luôn mở' và 'Luôn đóng'
 • Xóa bộ nhớ đệm nội dung: Đặt lại url nội dung css và js, đảm bảo cập nhật tất cả tệp css và js mới.
 • Chế độ soạn thảo HTML mặc định: Đặt chế độ mặc định cho trình soạn thảo HTML tích hợp. Các cài đặt hợp lệ là:
  • inline (mặc định): Thay thế các trường nội tuyến bằng trình soạn thảo HTML. Chậm, nhưng tiện lợi và thân thiện với người dùng
  • popup : Thêm biểu tượng mở cửa sổ bật lên bằng trình chỉnh sửa HTML. Nhanh hơn, nhưng mã HTML được hiển thị trên biểu mẫu
  • HTML source : Không sử dụng trình soạn thảo HTML, chỉ sử dụng nguồn HTML đơn giản
 • Bộ chọn loại câu hỏi: Chọn 'Bộ chọn đầy đủ' để có bộ chọn loại câu hỏi có bản xem trước và 'Đơn giản' để có hộp chọn đơn giản
 • Trình chỉnh sửa mẫu: Chọn 'Trình chỉnh sửa mẫu đầy đủ' để có trình chỉnh sửa nâng cao (có đánh dấu cú pháp) khi chỉnh sửa mẫu khảo sát và 'Trình chỉnh sửa mẫu đơn giản' để có trường soạn thảo đơn giản
  Attention : Bạn sẽ thấy rằng một số tùy chọn có thể được tìm thấy trong tùy chọn của người dùng, trong tab Cài đặt cá nhân của bạn. Nếu bạn thay đổi các tùy chọn tương ứng từ cài đặt chung của quá trình cài đặt LimeSurvey, thì tùy chọn 'mặc định' từ danh sách thả xuống của từng tùy chọn nằm trong tab 'Cài đặt cá nhân của bạn' sẽ kế thừa các giá trị cài đặt chung. Ví dụ: nếu bạn, với tư cách là người dùng có Quyền cài đặt & plugin, hãy thay đổi chế độ trình chỉnh sửa HTML thành chế độ 'cửa sổ bật lên', tất cả những người dùng khác đã chọn ' giá trị mặc định' từ chế độ soạn thảo HTML trong cài đặt cá nhân của họ cũng sẽ sử dụng tùy chọn bật lên.


Cài đặt email

 • Email quản trị trang mặc định: Đây là địa chỉ email mặc định của quản trị viên trang và nó được sử dụng cho các tin nhắn hệ thống và tùy chọn liên hệ
 • Quản trị viên name: Tên thật của quản trị viên trang
 • Phương thức email: Điều này xác định cách gửi email. Có sẵn các tùy chọn sau:
  • PHP (giá trị mặc định): Sử dụng nội bộ Chức năng thư PHP
  • Sendmail: Sử dụng Sendmail mailer
  • SMTP: dựa trên chuyển tiếp SMTP. Sử dụng cài đặt này khi bạn đang chạy LimeSurvey trên máy chủ không phải là máy chủ thư của bạn
   • Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng email được định cấu hình SMTP (Cài đặt chung ⇒ Cài đặt email) nếu bạn sử dụng SMTP; nếu không, có thể xảy ra lỗi sau: 'SMTP -> ERROR: RCPT không được chấp nhận từ máy chủ: 553 5.7.1 : Địa chỉ người gửi bị từ chối: không thuộc sở hữu của người dùng'
  • Qmail: Đặt cái này nếu bạn đang chạy trình gửi thư Qmail

*SMTP Host: Nếu bạn sử dụng 'SMTP' làm phương thức email thì bạn phải đặt máy chủ SMTP của mình ở đây. Nếu bạn đang sử dụng một cổng khác với cổng 25 (tiêu chuẩn cho SMTP), thì bạn phải thêm số cổng được phân tách bằng dấu hai chấm (ví dụ: 'smtp.gmail.com:465')

 • SMTP tên người dùng : Nếu máy chủ SMTP của bạn cần xác thực, hãy đặt tên này thành tên người dùng của bạn; nếu không nó phải để trống
 • Mật khẩu SMTP: Nếu máy chủ SMTP của bạn cần xác thực, hãy đặt mật khẩu này thành mật khẩu của bạn; nếu không thì phải để trống
 • Mã hóa SMTP: Có ba tùy chọn:
 • Chế độ gỡ lỗi SMTP: Nó đi kèm với ba tùy chọn:
  • Tắt (giá trị mặc định): Người dùng chỉ muốn kích hoạt tùy chọn này trong trường hợp chuyển tiếp SMTP không hoạt động và cần thêm thông tin chi tiết để khắc phục sự cố kỹ thuật
 • *Về lỗi: Nhật ký kết nối chi tiết và thông báo lỗi sẽ được cung cấp nếu xảy ra lỗi
  • Luôn luôn: Nó cung cấp thông tin có giá trị về cách hoạt động của chuyển tiếp SMTP. Nếu xảy ra lỗi, thông tin chi tiết sẽ được cung cấp
Template:Lưu ý
 • Email plugin: If you choose 'Plugin' as sending method you can set here which plugin should be used. Currently there are two bundled email plugins in LimeSurvey. If the plugin cannot be found, check if it is activated.
  • AzureOAuthSMTP: Use this to send emails using Azure/Microsoft and OAuth over SMTP
  • GoogleOAuthSMTP: Use this to send emails using google and OAuth over SMTP*Kích thước lô email: Khi gửi lời mời hoặc lời nhắc đến những người tham gia khảo sát, cài đặt này giúp quản trị viên xác định số lượng email có thể được gửi trong một bó. Các máy chủ web khác nhau có dung lượng email khác nhau và nếu tập lệnh của bạn mất quá nhiều thời gian để gửi nhiều email thì tập lệnh có thể hết thời gian chờ và gây ra lỗi. Hầu hết các máy chủ web có thể gửi 100 email cùng một lúc trong giới hạn thời gian mặc định là 30 giây đối với tập lệnh PHP. Nếu bạn gặp lỗi hết thời gian tập lệnh khi gửi số lượng lớn email, hãy giảm kích thước lô email bằng cài đặt này. Nhấp vào nút 'gửi lời mời qua email' nằm trên thanh công cụ của người tham gia khảo sát sẽ gửi một loạt lời mời, hiển thị danh sách các địa chỉ mà email đã được gửi đến và cảnh báo rằng "Có nhiều email đang chờ xử lý hơn mức có thể được gửi trong một đợt. Tiếp tục gửi email bằng cách nhấp vào bên dưới. Vẫn còn ### email cần được gửi." và cung cấp nút "Tiếp tục" để tiếp tục với đợt tiếp theo. Vì vậy, người dùng xác định thời điểm gửi đợt tiếp theo sau khi mỗi đợt được gửi qua email. Không cần thiết phải đợi khi màn hình này đang hoạt động. Quản trị viên có thể đăng xuất và quay lại sau để gửi đợt lời mời tiếp theo.
 • Email sending rate: This setting determines the number of seconds until the next batch is automatically sent in the interface.

Cài đặt trả lại

 • Email trả lại trang web mặc định: Đây là địa chỉ email nơi các email bị trả lại sẽ được gửi đến. Để xử lý trả lại nhanh hơn, hộp địa chỉ email nên được giới hạn chỉ gửi trả lại
 • Loại máy chủ: Nếu được đặt thành 'Tắt', sẽ không có chức năng xử lý trả lại nào khả dụng. Để kích hoạt chức năng xử lý thư bị trả lại ở cấp độ toàn cầu, hãy đặt chức năng này thành 'POP' hoặc 'IMAP' – hãy nghĩ xem bạn có muốn các email bị trả lại được giữ trên máy chủ email của mình (IMAP) hay không (POP) sau khi đọc chúng. Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng nó, hãy kiểm tra phần wiki sau*Tên máy chủ & cổng: Tên máy chủ và (nếu cần) cổng được phân tách bằng dấu hai chấm. Số cổng thường không cần thiết trừ khi máy chủ email sử dụng cổng không chuẩn
 • Tên người dùng: Tên người dùng cho tài khoản POP/IMAP
 • 'Mật khẩu ': Mật khẩu cho tài khoản POP/IMAP
 • Loại mã hóa: Nếu sử dụng mã hóa, vui lòng đặt đúng loại tại đây (SSL hoặc TLS)

Bảo mật

 • Chỉ xem trước khảo sát dành cho người dùng quản trị: Theo mặc định, việc xem trước các khảo sát không hoạt động chỉ bị hạn chế ở những khảo sát đã được xác thực. Nếu bạn đặt tùy chọn này thành 'Không', bất kỳ người nào cũng có thể kiểm tra khảo sát của bạn bằng URL khảo sát – mà không cần đăng nhập vào quản trị và không cần phải kích hoạt khảo sát trước
 • Lọc HTML cho XSS: Nó được bật 'bật' theo mặc định. Họ sẽ không được phép sử dụng các thẻ HTML nguy hiểm trong văn bản khảo sát/nhóm/câu hỏi/nhãn của họ (ví dụ: mã JavaScript). Ý tưởng đằng sau việc này là ngăn chặn người điều hành khảo sát thêm một tập lệnh độc hại để nâng cao quyền của anh ta trên hệ thống của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ JavaScript nào trong khảo sát của mình, bạn sẽ cần phải tắt tính năng này (có thể sử dụng các tập lệnh cụ thể cho nền tảng lưu trữ video).

Template:Gợi ý

  Warning : Khi bật XSS, một số phần của hệ thống quản lý biểu thức không thể sử dụng được: xem [ [ExpressionScript_-_Presentation#XSS security


 • Tắt tập lệnh câu hỏi cho người dùng bị hạn chế XSS (New in 4.1.0 ): Đặt thành 'bật' theo mặc định, điều này có nghĩa là người dùng đơn giản không thể thêm hoặc cập nhật tập lệnh trong trình soạn thảo câu hỏi. họ có thể nhìn thấy nó nhưng không cập nhật nó. Nếu bạn tắt tính năng bảo vệ XSS thì cài đặt này sẽ không được sử dụng. Nếu bạn đặt thành 'tắt' thì ngay cả khi tính năng lọc XSS đang hoạt động, bất kỳ người dùng nào cũng có thể thêm hoặc cập nhật tập lệnh được đề cập.
 • Thành viên nhóm chỉ có thể nhìn thấy nhóm của chính mình: Theo mặc định, không phải- Người dùng quản trị viên được xác định trong giao diện quản lý LimeSurvey sẽ chỉ có thể nhìn thấy những người dùng khác nếu họ thuộc ít nhất một nhóm chung. Nếu quản trị viên đặt tùy chọn này thành 'Không' thì người dùng có thể thấy tất cả người dùng được xác định trong LimeSurvey Bảng điều khiển người dùng, bất kể họ thuộc nhóm nào
 • Cho phép nhúng IFrame : Tùy chọn này có thể được sử dụng để cho biết liệu trình duyệt có được phép hiển thị trang khảo sát ở dạng không<frame> ,<iframe> hoặc<object> . Bạn có thể sử dụng điều này để tránh các cuộc tấn công bằng cách nhấp chuột bằng cách đảm bảo rằng khảo sát của bạn không được nhúng vào các trang web khác. Nếu bạn đặt thành 'Cho phép' (giá trị mặc định) thì không có hạn chế nào. Đặt cài đặt này thành 'Cùng nguồn gốc' sẽ khiến nội dung chỉ được tải nếu khảo sát chạy trên cùng một tên miền và cổng như bao gồm<frame> ,<iframe> hoặc<object>
  Chú ý : Bạn cần cập nhật tệp config.php để thực sự cho phép sử dụng cookie trong iframe. Xem Cho phép sử dụng phiên và Xác thực CSRF trong iFrame


 Hint: Về mặt lý thuyết, nó đang hoạt động. Tuy nhiên, chức năng này có thể không hoạt động khi được bật vì nó phụ thuộc rất nhiều vào trình duyệt web được sử dụng và liệu nó có cho phép iframe hay không.
 • Force HTTPS: Chức năng này được đặt theo mặc định thành " Đừng ép bật/tắt". Chuyển cài đặt sang "Bật" để buộc kết nối sử dụng HTTPS
  Attention : Nếu máy chủ của bạn không hỗ trợ HTTPS đúng cách, bạn có thể tự khóa mình khỏi hệ thống! Do đó, hãy nhấp vào "kiểm tra xem liên kết này có hoạt động không" nằm bên dưới tùy chọn. Nếu liên kết không hoạt động và bạn bật HTTPS, LimeSurvey sẽ bị hỏng và bạn sẽ không thể truy cập nó.


Template:Gợi ý

 • Danh sách trắng IP để đăng nhập hoặc truy cập mã thông báo: Tùy chọn này có thể được sử dụng để loại trừ các IP cụ thể khỏi "số lần đăng nhập tối đa" kiểm tra được thực hiện trên màn hình đăng nhập cũng như trên màn hình truy cập mã thông báo, do đó các yêu cầu từ các IP đó không bị chặn.

Trình bày

 • Hiển thị số câu hỏi và/hoặc mã câu hỏi: Nội dung được hiển thị cho người tham gia khảo sát – số câu hỏi và/hoặc mã câu hỏi, cả hai hoặc không có. Ngoài ra còn có tùy chọn thứ năm mà quản trị viên khảo sát có thể chọn tùy chọn này. Mã câu hỏi được hiển thị bên cạnh mỗi câu hỏi từ cuộc khảo sát
 • Lặp lại tiêu đề trong các câu hỏi mảng trong mỗi X câu hỏi phụ: Nếu bạn sử dụng các câu hỏi kiểu mảng, bạn sẽ thường có rất nhiều câu hỏi phụ, trong đó - khi hiển thị trên màn hình - chiếm nhiều hơn một trang. Cài đặt tiêu đề lặp lại cho phép bạn quyết định số lượng câu trả lời sẽ được hiển thị trước khi lặp lại thông tin tiêu đề cho câu hỏi. Cài đặt phù hợp cho việc này là khoảng 25. Nếu bạn không muốn các tiêu đề lặp lại, hãy đặt giá trị này thành 0*Hiển thị "Có X câu hỏi trong khảo sát này": Nó hiển thị số lượng câu hỏi mà khảo sát chứa cho người dùng tham gia. Số lượng câu hỏi ngay từ khi bắt đầu khảo sát.
 • Kích thước phông chữ của tệp PDF: 9 là kích thước mặc định cho văn bản thông thường. Kích thước phông chữ của tiêu đề nhóm là giá trị được giới thiệu trong hộp này cộng với hai, trong khi kích thước phông chữ của tiêu đề khảo sát là giá trị được giới thiệu trong hộp này cộng với bốn. Trong trường hợp mặc định, PDF sử dụng cỡ chữ 9 cho văn bản thông thường, 11 cho tiêu đề nhóm và 13 cho tiêu đề khảo sát
 • 'Chiều rộng của logo tiêu đề PDF: the 'kích thước' của logo tiêu đề PDF. Biểu trưng chỉ xuất hiện trên tệp PDF bao gồm câu trả lời của những người tham gia khảo sát trong một cuộc khảo sát – người tham gia khảo sát có thể muốn xuất câu trả lời của mình sau khi hoàn thành cuộc khảo sát.
 • 'Tiêu đề tiêu đề PDF ': Nếu để trống, tên trang web sẽ được sử dụng. Tiêu đề PDF chỉ xuất hiện trên tệp PDF do người tham gia khảo sát muốn xuất câu trả lời của mình sau khi hoàn thành khảo sát.
 • Chuỗi tiêu đề PDF: Nếu trống, tên khảo sát sẽ được sử dụng. Chuỗi tiêu đề PDF chỉ xuất hiện trên tệp PDF là kết quả của việc người tham gia khảo sát muốn xuất câu trả lời của mình sau khi hoàn thành khảo sát.*Hiển thị tiêu đề và/hoặc mô tả nhóm câu hỏi: Nó hoạt động theo cách tương tự như chức năng Hiển thị số câu hỏi và/hoặc mã câu hỏi.
 • Hiển thị tùy chọn 'không trả lời' cho các câu hỏi không bắt buộc: Khi nút radio/loại câu hỏi chọn có chứa các câu trả lời có thể chỉnh sửa (ví dụ: câu hỏi danh sách & mảng) không bắt buộc và "hiển thị ' không có câu trả lời'" cũng được bật (mặc định), mục nhập bổ sung "Không có câu trả lời" được hiển thị cho mỗi câu hỏi phụ - để người trả lời khảo sát có thể chọn không trả lời câu hỏi. Bạn có thể chọn từ cài đặt chung một trong các tùy chọn sau:
  • Selectable : Nếu quản trị viên LimeSurvey chọn nó, quản trị viên khảo sát có thể chọn xem khảo sát của chính mình có hiển thị tùy chọn "không trả lời" cho câu hỏi không bắt buộc hay không (xem phần wiki Bài thuyết trình để biết thêm chi tiết)
  • On (giá trị mặc định): Nếu tùy chọn này được chọn, tất cả các câu hỏi không bắt buộc sẽ chứa " không có câu trả lời" - quản trị viên khảo sát không thể thay đổi tùy chọn này vì cài đặt chung chiếm ưu thế cài đặt khảo sát
  • Tắt : Nếu tắt, các câu hỏi không bắt buộc sẽ không hiển thị bất kỳ câu hỏi nào Tùy chọn "không trả lời" - quản trị viên khảo sát không thể thay đổi điều này vì cài đặt chung chiếm ưu thế hơn cài đặt khảo sát*Hiển thị tiêu đề trong câu trả lời xuất tệp PDF: Tắt tính năng này (mặc định) nếu bạn không muốn thấy gì trong tiêu đề của tệp PDF chứa câu trả lời của người trả lời. Nếu bật, thông tin sau sẽ được hiển thị trong tiêu đề của tệp PDF chứa câu trả lời của người trả lời
 • Thêm nền xám cho câu hỏi trong PDF: Nó được bật 'Bật' theo mặc định . Chức năng này đề cập đến các tệp PDF phản hồi xuất.
 • PDF in đậm câu hỏi: Nó được 'Tắt' theo mặc định. Chức năng này đề cập đến các tệp PDF phản hồi xuất.
 • Đường viền xung quanh các câu hỏi trong PDF: Nó được bật "Bật" theo mặc định. Chức năng này đề cập đến các tệp PDF phản hồi xuất.
 • Đường viền xung quanh các phản hồi trong PDF: Nó được bật "Bật" theo mặc định. Chức năng này đề cập đến các tệp PDF phản hồi xuất.'

Chính sách dữ liệu

 • Hiển thị chính sách dữ liệu trên trang danh sách khảo sát:: Có hiển thị nút "chính sách dữ liệu" trên danh sách khảo sát hay không. Khi nhấp vào đây sẽ hiển thị một nút hiển thị hộp bật lên (phương thức) với thông báo "chính sách dữ liệu".
 • Hiển thị thông báo pháp lý trên trang danh sách khảo sát: Có hiển thị nút "thông báo pháp lý" hay không trong danh sách khảo sát. Khi nhấp vào đây sẽ hiển thị một nút hiển thị hộp bật lên (phương thức) với "thông báo pháp lý".
 • Data Policy: Điền vào hộp văn bản để thêm tất cả thông tin liên quan đến thông báo pháp lý của bạn (ví dụ: quyền, nghĩa vụ).
 • Thông báo pháp lý: Điền vào hộp văn bản để thêm tất cả thông tin liên quan đến chính sách dữ liệu khảo sát của bạn (ví dụ: nơi lưu trữ dữ liệu, trong bao lâu , và như thế).
Tất cả các tùy chọn ở trên ảnh hưởng chỉ đến các tham số của tệp PDF chứa câu trả lời/câu trả lời cho một cuộc khảo sát/bảng câu hỏi. Do đó, các tùy chọn được đề cập ở trên chỉ ảnh hưởng đến kết quả PDF của chức năng 'xuất câu trả lời PDF'.
LimeSurvey cũng cho phép in và hoàn thành các câu hỏi ngoại tuyến, nhưng chức năng xuất bản câu hỏi PDF là một tùy chọn thử nghiệm và kết quả đầu ra còn lâu mới hoàn hảo. Các thông số của nó có thể được sửa đổi từ 'Style' từ queXML trang xuất PDF hoặc từ cấu hình tệp .php.

Ngôn ngữ

 • Ngôn ngữ trang web mặc định: Bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định được sử dụng trong bảng quản trị của mình thông qua tùy chọn này. Nó cũng cung cấp ngôn ngữ mặc định cho danh sách khảo sát công khai nếu không có ngôn ngữ nào được cung cấp
 • Ngôn ngữ có sẵn: Nếu bạn không muốn tất cả các ngôn ngữ có sẵn trong hộp 'ngôn ngữ trang web mặc định', chỉ cần xóa chúng từ hộp bên trái. Điều này hạn chế ngôn ngữ có sẵn trong khảo sát của quản trị viên.

Giao diện

 • Đã bật giao diện RPC: Sử dụng tính năng này, bạn có thể kích hoạt/hủy kích hoạt API giao diện LimeSurvey RemoteControl2 bằng cách sử dụng JSON-RPC (được khuyến nghị) hoặc XML-RPC
 • URL: http://<your_domain> /<your_limesurvey_dir> /index.php/admin/điều khiển từ xa
 • Xuất bản API trên /admin/remotecontrol: Nếu bạn kích hoạt tùy chọn này, thì dưới URL được chỉ định sẽ có mô tả ngắn gọn về các chức năng API. Thông thường, bạn không cần phải kích hoạt nó và chỉ nên kích hoạt cho mục đích gỡ lỗi nói chung.
Note: Xin lưu ý rằng chức năng điều khiển từ xa thường được các nhà phát triển sử dụng để truy cập LimeSurvey từ các ứng dụng khác (theo cách này, bạn không chỉ bị giới hạn ở PHP). Nó chỉ được khuyến khích cho người dùng nâng cao. Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng nó, hãy kiểm tra phần wiki sau hoặc tham gia diễn đàn LimeSurvey.