Actions

QS

QS: Следва деактивиране на времевото ограничение

From LimeSurvey Manual

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Следващото деактивиране на времевото ограничение (time_limit_disable_next)

Описание

Позволява деактивиране на бутона "следващ", докато тече обратно броене на time_limit. Обикновено, дори ако обратното броене на времевия лимит е активно, ако участникът иска да щракне върху „Напред“ и да премине към следващия въпрос или група въпроси, той може просто да щракне върху бутона „Напред“ (като по този начин съкращава времето, прекарано на въпрос или група въпроси). При активиране на тази функция следващият бутон ще се появи в сиво и няма да бъде достъпен, докато таймерът за обратно отброяване не приключи.

Тази настройка е приложима само ако е активирана общата настройка time limit.

'Налични опции

  • Включено - Бутонът "Напред" ще бъде деактивиран, докато обратното отброяване на времето не приключи.
  • Изключено (по подразбиране)
Забележка: Ако вашата анкета използва формата група по група, тази функция се прилага за цялата група, към която принадлежи този въпрос.


Категория:Настройки за въпросиКатегория:Опции за таймер за въпроси