Actions

QS

QS: Następne wyłączenie limitu czasowego

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit disable next and the translation is 100% complete.


Limit czasowy wyłączenia następnego (time_limit_disable_next)

Opis

Umożliwia wyłączenie przycisku „Dalej” podczas odliczania limitu czasu. Zwykle, nawet jeśli odliczanie limitu czasu jest aktywne, jeśli uczestnik chce kliknąć „Dalej” i przejść do następnego pytania lub grupy pytań, może po prostu kliknąć przycisk „Dalej” (skracając w ten sposób czas spędzony na pytanie lub grupa pytań). Po włączeniu tej funkcji następny przycisk będzie wyszarzony i nie będzie dostępny do momentu zakończenia odliczania.

To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy włączone jest ogólne ustawienie „limitu czasu”.

Dostępne opcje

  • Włączone - przycisk „Dalej” będzie wyłączone do czasu zakończenia odliczania limitu czasu.
  • Wyłączone (domyślnie)
Uwaga: Jeśli w Twojej ankiecie zastosowano format „grupa po grupie”, funkcja ta dotyczy całej grupy, do której należy to pytanie.


Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje licznika pytań