Actions

QS

QS: Vô hiệu hóa giới hạn thời gian tiếp theo

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit disable next and the translation is 100% complete.


Vô hiệu hóa giới hạn thời gian tiếp theo (time_limit_disable_next)

Sự miêu tả

Nó cho phép vô hiệu hóa nút "tiếp theo" trong khi đang đếm ngược time_limit. Thông thường, ngay cả khi đồng hồ đếm ngược giới hạn thời gian đang hoạt động, nếu người tham gia muốn nhấp vào "Tiếp theo" và chuyển sang câu hỏi hoặc nhóm câu hỏi tiếp theo, họ chỉ cần nhấp vào nút "Tiếp theo" (do đó rút ngắn thời gian dành cho phần câu hỏi hoặc nhóm câu hỏi). Bằng cách kích hoạt chức năng này, nút tiếp theo sẽ có màu xám và sẽ không khả dụng cho đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc.

Cài đặt này chỉ có thể áp dụng nếu cài đặt giới hạn thời gian chung được kích hoạt.

Các tùy chọn khả dụng

  • Bật - Nút "Tiếp theo" sẽ bị tắt cho đến khi hoàn tất đếm ngược giới hạn thời gian.
  • Tắt (mặc định)
Lưu ý: Nếu khảo sát của bạn sử dụng định dạng nhóm theo nhóm, chức năng này áp dụng cho toàn bộ nhóm mà câu hỏi này thuộc về.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hẹn giờ câu hỏi