Actions

QS

QS:Remove text or uncheck checkbox

From LimeSurvey Manual

Revision as of 08:54, 5 May 2018 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Automatisch tekst verwijderen bij uitvinken (remove_text_or_uncheck_checkbox_auto)

Beschrijving

Met dit attribuut kun je aangeven of de door de deelnemer ingevulde opmerking moet blijven staan als de bijbehorende checkbox wordt uitgevinkt.

Beschikbare opties

  • Aan (standaard): de ingevulde opmerking blijft staan bij het uitvinken.
  • Uit: de ingevulde opmerking wordt gewist bij het uitvinken.