Actions

QS

QS: Премахнете текста или премахнете отметката от квадратчето

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Remove text or uncheck checkbox and the translation is 100% complete.


Премахване на текст или автоматично премахване на отметката от квадратчето (remove_text_or_uncheck_checkbox_auto)

Описание

Този атрибут ви позволява да манипулирате поведението на текстовото поле за коментар, след като премахнете отметката от съответното текстово поле - дали въведеният текст остава записан или не.

Налични опции

  • Включено (по подразбиране): активирано е и потребителят премахва отметката от опцията, след което поставеният текст остава недокоснат
  • Изключено: ако е деактивирано и потребителят премахва отметката от опцията, тогава съответната опция въвеждането на текст се изтрива.


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за логика на въпроси