Actions

Overzicht

From LimeSurvey Manual

Revision as of 12:17, 26 March 2018 by Han (talk | contribs)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎日本語

Inleiding

Het paneel Overzicht geeft toegang tot de belangrijkste enquête gerelateerde instellingen en functies. Er zijn drie delen:

Taakbalk

De taakbalk heeft de volgende opties:


Overview toolbar.png


 • Enquête status: afhankelijk van de status kun je deze vier knoppen zien op het linkerdeel van de taakbalk:
  • Button - activate this survey.png : wordt getoond als de enquête niet actief is. Als je de URL van de enqu6ete wilt zien kijk dan naar het URL-veld op de enquête samenvatting.
  • Button - stop this survey.png : wordt getoond als de enquête actief is. Je kunt door hier dan op te klikken voorkomen dat deelnemers de enquête nog invullen of zelfs maar benaderen.
  • Button - execute survey.png: Als de enquête actief is kun je hiermee de enquête controleren en zelf invullen. Anders dan bij voorvertonen worden je antwoorden nu wel vastgelegd.
  • Button - expired survey.png : wordt getoond als de enquête verlopen is. Je kunt de enquête weer reactiveren door naar het paneel publicatie & toegang te gaan en daar de datum te wijzigen.
 • Voorvertonen enquête: Bedoeld op de enquête te testen. Als de enquête in meerdere talen is dan is er een groene pijl, test alle talen waarin je je enquête maakt!
 • Hulpmiddel: menu met de functies:
  • Verwijder enquête
  • Snelle vertaling: snelle toegang tot het menu voor vertalingen, alleen beschikbaar als de enquête meertalig is.
  • Resetten condities: de condities worden verwijderd.
  • Enquête logica-bestand: Controleren logica enquête, alleen nodig als je wat moeilijkere dingen doet.
  • Opnieuw genereren vraagcodes: Bij het aanmaken van vragen wordt er per vraag een uniek ID toegekend, als de opbouw van de enquête wat rommelig is dan kun je nummers opnieuw toekennen. Je kunt hernummeren op de manieren:
   • Per vraag: Elke vraag krijgt een oplopend nummer in de volgorde waarin ze in de vraag in de enquête staat (bijv. Q00001, Q0002, enz.)
   • Per vraaggroep: Op volgorde van vraaggroep en daarbinnen op vraag: (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.)
 • Tonen/Exporteren: Lees deze pagina.
 • Deelnemers: Lees deze pagina.
 • Responsen: de beheerder kan hiermee de al dan niet geheel ingevulde enquêtes van de deelnemers bekijken, nieuwe gegevens invoeren of importeren / exporteren. De opties na selecteren zijn:
  • Responsen & statistieken: Een samenvatting van de opgeslagen resultaten.
  • Gegevensinvoer: De beheerder kan hiermee een response invullen, bijvoorbeeld voor een deelnemer die zijn enquête op papier heeft ingevuld.
  • Gedeeltelijk (opgeslagen) responsen: bekijk de nog niet geheel ingevulde responsen.

Snelle acties

In het onderstaande plaatje zie je de mogelijke opties:


Survey quick actions.png


 • Formaat: Hoe moeten de vragen aan de deelnemers getoond worden? De opties zijn:
  • Vraag voor vraag : Per scherm wordt er een vraag getoond. Er is dan ook een apart welkomstscherm en een apart eindscherm.
  • Groep voor groep : Per scherm wordt er een vraaggroep getoond met de daarbij behorende vragen. Er is dan ook een apart welkomstscherm en een apart eindscherm.
  • Alles ineens : Er is een scherm met zowel het welkomstgedeelte, de vragen per vraaggroep en de eindtekst.
 • Voeg nieuwe vraaggroep toe: alleen beschikbaar als de enquête nog niet actief is.
 • Vraag toevoegen: alleen beschikbaar als de enquête nog niet actief is.
 • Wijzig tekstelementen en de algemene instellingen: Lees deze pagina.
 • Response & Statistics: It allows you to "filter" your data and retrieve the desired information from your survey stored responses. For further details, please continue reading about the Statistics panel - not clickable if no responses are stored;
 • Template selection: It allows you to select the template of your survey.

Samenvatting

The bottom part of the Overview section offers some general information about your survey:


Overview Survey Summary.png


 • Survey URLs: It displays the URLs used by the respondents to fill out the survey. If you have created a multilingual survey, each language has its own survey URL. In our case we have:
  • English (Base language);
  • Romanian: All the additional languages will be listed below the base language;
  • End URL: You have the possibility to redirect respondents to another page once they are done filling out the questionnaire. Meer informatie.
 • Administrator: It shows the user that is the administrator of the survey;
 • Fax to: It is used when you want to give a fax number on the "printable survey". For more details, check our wiki page on general settings;
 • Number of questions/groups: It displays the total number of questions and question groups that exist within the respective survey. If you would like to add/edit/delete them, read about the survey structure of a LimeSurvey questionnaire;
 • Survey Settings: A short description of the main settings employed by the respective survey;
 • Survey texts: The options presented below can be edited from the paneel Enquête teksten:
  • Description: A general survey description;
  • Welcome: It displays the welcome message that is shown to the survey participants when they access the survey;
  • End message: It displays the end message that is shown to the survey participants when they access the survey.
 • Start date/time: It shows the start date and time of your survey. Even if the survey participants have access to the URL, they will not be able to start completing it till the start date.
 • Expiration date/time: It shows the expiration date and time of your survey. After the expiration date/time, no more responses are recorded.
 • Template: It allows you to quickly edit the survey template. You can:
  • Open the template options (Edit template options.png);
  • Open the template editor in a new window (Open template editor in a new window.png).

For further details on the two options, check our wiki section on the usage of LimeSurvey's template editor.

All the options presented in the survey summary can be edited from the settings menu.