Actions

Menu configuratie

From LimeSurvey Manual

Revision as of 13:08, 31 May 2021 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


  Er wordt nog aan deze beschrijving gewerkt.


Algemeen

Als je een menu wilt toevoegen of aan een menu regels wilt toevoegen, ga dan via Configuratie naar de Menu configuratie.Als je niet tevreden bent met de bestaande enquête-menu's of je een eigen menu wilt maken voor een groep deelnemers, dan kun je ze wijzigen of een nieuwe aanmaken. Je kunt ook een menu-regel aanmaken of er een wijzigen.

Enquête menu

Op het scherm zie een tabel met de bestaande enquête-menu's.De mogelijke acties zijn:

Menu aanmaken

Als je een menu wilt aanmaken, klik dan op de groene knop (+ Nieuw) bovenin links op het scherm. In een pop-up krijgt je dit scherm:


Create a New Menu.png


De beschikbare opties:

 • Bovenliggend: gebruik dit veld om aan te geven wat het bovenliggende menu is, de parent. Je kunt ze dus nesten. Bijvoorbeeld het menu plugin een enquête-menu van het parent menu het hoofdmenu, en wordt door de volgorde onderaan getoond.
 • Enquête: Je kunt aangeven voor welke enquête het menu beschikbaar is. Standaard is het voor alle enquêtes beschikbaar.
 • Volgorde: Als je op dezelfde plaats meerdere menu's wilt gebruiken is sorteren wat gemakkelijker bij het beheren.
 • Titel
 • Beschrijving: Beschrijf de regels die je gaat toevoegen aan dit menu. Bedoeld als hulp voor andere beheerders.
 • Positie:
  • Zijkant-menu : menu komt aan de linkerkant van het scherm.
  • Ingeklapt menu : Alleen de icoontjes van de menu-regels worden getoond.
  • Taakbalk : menu komt bovenin.
  • Onderste balk : menu komt onderin.

Menu wijzigen

Als je een menu wilt wijzigen, klik dan op de groene knop in de kolom Actie van dat menu.


Menu verwijderen

Als je een menu wilt verwijderen klik dan op de knop rode afvalbak in de kolom Actie van dat menu. Als je klikt op Nu verwijderen wordt het menu en alle bij dat menu behorende menu-regels verwijderd.

Reset naar standaardwaarden

Als je de standaardmenu's hebt gewijzigd en je terug wilt naar de standaardmenu's dan kan dat eenvoudig door op de knop Resetten rechtsboven te klikken. Je moet dat wel bevestigen, als je dat doet ben je dus al je wijzigingen aan de menu's kwijt.  Attentie : Als je een back-up wilt maken van de configuratie van de enquête-menu's, maak dan een LimeSurvey database back-up. In de toekomst komt er een functie om een back-up te maken van alleen de enquête-menu's.


Voorbeelden

In de volgende voorbeelden leggen we uit hoe je een enquête-menu kunt aanpassen.

Ik wil van het standaard ingeklapte menu het nieuwe zij-menu maken

Het standaard zijkant-menu (onder de tab Instellingen) van de enquête is:Om het te wijzigen, ga naar het paneel menu-configuratie. Wijzig het mainmenu en wijzig de positie van Zijkant-menu in Ingeklapt menu, en de positie van het quickmenu van Ingeklapt menu in Zijkant-menu.

Na deze wijzigingen wordt het zijkant-menu (de opties onder de tab Instellingen) als volgt:Tonen menu met een lijst knoppen

Stel je wilt een (sub)menu toevoegen om snel toegang te krijgen vanaf de tab Instellingen naar de lijst vraag(groep)-opties. Maak dan een menu-optie aan:Omdat we het willen tonen voor het Plugin menu selecteren we Enquête-menu als bovenliggend menu, volgorde 2, getoond worden voor het plugin menu, en positie "sidemenu" (gelijk aan positie van bovenliggend menu).

Het menu is nu leeg. We moeten menu-regels toevoegen aan het nieuwe menu. Doe dat op het menu-regels paneel en voeg twee links toe die corresponderen met "vragenlijst" en "vragengroeplijst":

 • Vragenlijst • Vragengroeplijst

Ik wil de iconen wijzigen en nieuwe menu-regels toevoegen aan het standaard hoofdmenu

Hiervoor moet je eerst de menu-regels definiëren.