Actions

Sprawdź integralność danych

From LimeSurvey Manual

Revision as of 13:05, 16 February 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ogólne

Funkcja „Sprawdź integralność danych” sprawdza spójność i redundancję danych. Dostęp do niego można uzyskać z okna dialogowego „Konfiguracja”:


In general two categories of checks will be executed:

  • Data consistency
  • Data redundancy

Sprawdzanie spójności danych

Wyszukuje możliwe błędy, które mogą występować między tabelami odpowiedzi a tabelami ankiet lub między listą tokenów a bazą CPDB, ...

Additional parameter for response table field checks

Starting with version 6.x you can set an additional parameter to the integrity check URL named checkResponseTableFields. Just add the following text to the end of the URL

?checkResponseTableFields=y

and press enter. If you set this parameter, an additional check will be executed, which checks if all fields in all response tables have correct names, which can take a long time to complete.

Kontrola nadmiarowości danych

Jeśli dezaktywujesz ankietę, tabele tokenów, tabele odpowiedzi itp. nie zostaną automatycznie usunięte. Zostaną zapisane w zarchiwizowanych tabelach. Jeśli już ich nie potrzebujesz, skorzystaj z funkcji „Sprawdź integralność danych” i wybierz „resztki”, które chcesz usunąć:

  Warning : Pamiętaj, że usunięcia nie można cofnąć. Po kliknięciu przycisku „Usuń zaznaczone elementy!” dane znikną bezpowrotnie.