Actions

Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Check data integrity and the translation is 54% complete.
Outdated translations are marked like this.

Chung

Chức năng Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu kiểm tra tính nhất quán và tính dư thừa của dữ liệu. Nó có thể được truy cập từ hộp thoại Cấu hình:


In general two categories of checks will be executed:

  • Data consistency
  • Data redundancy

Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu

Nó tìm kiếm các lỗi có thể tồn tại giữa các bảng phản hồi và bảng khảo sát hoặc giữa danh sách mã thông báo và CPDB, ...

Additional parameter for response table field checks

Starting with version 6.x you can set an additional parameter to the integrity check URL named checkResponseTableFields. Just add the following text to the end of the URL

?checkResponseTableFields=y

and press enter. If you set this parameter, an additional check will be executed, which checks if all fields in all response tables have correct names, which can take a long time to complete.

Kiểm tra sự dư thừa dữ liệu

Nếu bạn hủy kích hoạt khảo sát, các bảng mã thông báo, bảng phản hồi, v.v. sẽ không tự động bị xóa. Chúng sẽ được lưu trữ trong các bảng lưu trữ. Nếu bạn không cần chúng nữa, hãy sử dụng chức năng Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và chọn "phần còn sót lại" bạn muốn xóa:

Template:Cảnh báo