Actions

Controle op integriteit

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Check data integrity and the translation is 100% complete.

Algemeen

De functie Data-integriteit controleert de consistentie en redundantie van gegevens. Het is een functie die staat bij bovenste menu, sectie Geavanceerd, menu-item Data-integriteit. Bij het openen van dit menu-item begint het onmiddellijk met het controleren van uw gegevens op eventuele fouten.


Over het algemeen worden twee categorieën controles van de gegevens uitgevoerd:

  • consistentie
  • redundantie

Controle op consistentie

Bij deze controle wordt gezocht naar mogelijke fouten die kunnen voorkomen tussen de responstabellen en enquêtetabellen of tussen de tokenlijst en de CPDB, enz. Als er fouten worden aangetroffen, worden de meeste daarvan automatisch hersteld. Voor sommige wordt u gevraagd of ze moeten worden hersteld. Over het algemeen raden wij u aan deze fouten te laten herstellen door de integriteitscontrole. Nadat de correcties zijn uitgevoerd, voert u de controle opnieuw uit, totdat er geen fouten meer kunnen worden gevonden.

Extra parameter voor veldcontroles in de responstabel

Vanaf versie 6.x kunt u een extra parameter instellen voor de integriteitscontrole-URL met de naam checkResponseTableFields. Voeg gewoon de volgende tekst toe aan het einde van de URL

?checkResponseTableFields=y

en druk op enter. Als u deze parameter instelt, wordt er een extra controle uitgevoerd, waarbij wordt gecontroleerd of alle velden in alle antwoordtabellen de juiste naam hebben. Deze controle kan lang duren.

Controle op redundantie

Als je een enquête deactiveert worden de tabellen met tokens, responsen enz. niet automatisch verwijderd. Ze worden gearchiveerd. Als je ze niet meer wilt bewaren, dan kun je ze met de functie Data-integriteit selecteren en verwijderen:

  Waarschuwing : Het verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt! Na het klikken op de knop Verwijder aangevinkte items! zijn de gegevens ook echt weg.