Actions

Zmiana aktywnej ankiety

From LimeSurvey Manual

Revision as of 07:21, 12 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "=Wskazówki= * Kiedy '''przestawiasz kolumny''' przełączasz identyfikatory kolumn (wiersz 2) zamiast wszystkich kolumn z treścią (3-koniec). * '''Zmień nazwę plików vv'...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Zmiana aktywnej ankiety

W czasie, gdy ankieta jest aktywna, nie ma możliwości dodawania pytań, usuwania pytań i odpowiedzi ani zmiany typu pytania. Jednakże nadal możliwe jest:

  • Zmodyfikuj tekst pytania (na przykład, aby poprawić literówki)
  • Zmodyfikuj atrybuty pytania (na przykład, aby uwzględnić je w statystykach publicznych lub nalegać na określoną liczbę odpowiedzi w przypadku pytania z wieloma opcjami).

Aby dokonać bardziej skomplikowanych zmian należy skorzystać z funkcjonalności import oraz eksportuj opisaną w kolejnym rozdziale.

Zmiana aktywnej ankiety poprzez import i eksport

Jeśli chcesz dodać lub usunąć pytania lub odpowiedzi (lub jedno i drugie), LimeSurvey posiada funkcje zwane "VV-Import" i "VV-Eksport" , którego można użyć do przeniesienia wszystkich wyników z jednej ankiety do drugiej.


Eksport struktury ankiety odbywa się z paska narzędzi ankiety. Przyciski VV-Import i VV-Export znajdują się na głównym pasku narzędzi strony Odpowiedzi.VV-Import i VV-Export można również wykorzystać do łączenia wyników ankiet, jeśli ta sama ankieta została uruchomiona na więcej niż jednym serwerze.

Poniżej przedstawiono kroki korzystania z VV-Import i VV-Export:

  • Utwórz nową ankietę i skopiuj strukturę oryginału. Jeśli to konieczne, zmodyfikuj tę nową ankietę tak, aby zawierała żądane zmiany.
  • Aktywuj nową ankietę.
  • Wykonaj eksport VV ze _starej_ ankiety.
  • Wykonaj import VV do _nowego_ ankieta.

Wskazówki

  • Kiedy przestawiasz kolumny przełączasz identyfikatory kolumn (wiersz 2) zamiast wszystkich kolumn z treścią (3-koniec).
  • Zmień nazwę plików vv na .txt a Excel otworzy je poprawnie (zapisz jako Unicode i zmień nazwę).
  • Aby 'zmienić tytuł ankiety, przejdź do panelu Elementy tekstowe w ustawieniach ankiety.