Actions

Ændring af en aktiv undersøgelse

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Changing an active survey and the translation is 100% complete.


Ændring af en aktiv undersøgelse

Mens en undersøgelse er aktiv, er det ikke muligt at tilføje spørgsmål, fjerne spørgsmål eller svar eller ændre spørgsmålstypen. Det er dog stadig muligt at:

  • Ændre teksten i et spørgsmål (f.eks. for at rette tastefejl)
  • Ændre attributterne for et spørgsmål (for eksempel for at inkludere det i den offentlige statistik eller insistere på et bestemt antal svar for et spørgsmål med flere muligheder).

For at lave mere komplicerede ændringer skal du bruge import og eksport funktionaliteten beskrevet i næste afsnit.

Ændring af en aktiv undersøgelse ved import og eksport

Hvis du har brug for at tilføje eller fjerne spørgsmål eller svar (eller begge), har LimeSurvey funktioner kaldet "VV-Import" og "VV-eksport" der kan bruges til at flytte alle resultater fra en undersøgelse til en anden undersøgelse.


Eksport af undersøgelsesstrukturen sker fra undersøgelsens værktøjslinje. Knapperne VV-Import og VV-Export findes på hovedværktøjslinjen på Responses-siden.VV-Import og VV-Export kan også bruges til at kombinere undersøgelsesresultater, når den samme undersøgelse er kørt på mere end én server.

Følgende er trinene til brug af VV-Import og VV-Export:

  • Opret en ny undersøgelse og kopier strukturen af originalen. Rediger om nødvendigt denne nye undersøgelse, så den har de ændringer, du ønsker.
  • Aktiver den nye undersøgelse.
  • Udfør en VV-eksport fra den _gamle_ undersøgelse.
  • Udfør VV-importen til den _nye_ undersøgelse.

Tips

  • Når omarrangerer kolonner skifter kolonne-id'er (række 2) i stedet for alle indholdskolonner (3-ende).
  • Omdøb vv-filer som .txt og excel åbner dem korrekt (gem som unicode og omdøb).
  • For at ændre undersøgelsens titel skal du gå til panelet Tekstelementer i dine undersøgelsesindstillinger.