Actions

Translations

Question type - Multiple numerical input/77/nl

From LimeSurvey Manual


Schuif beginpositie (slider_initial_value)

Beschrijving

Als de schuif is ingeschakeld kun je met dit veld de standaardwaarde van de beginpositie van de schuif bepalen. Standaard is dit de minimumwaarde. Je kunt dit ook instellen met een expressie. Die waarde moet dan wel al bepaald zijn bij het tonen van de expressie, anders wordt de ingestelde minimumwaarde gebruikt. Dit is zo als er in de expressie velden worden gebruikt die op dezelfde pagina staan.

Important.png  Attentie : Als de ingevoerde expressie een fout bevat dan wordt er een foutmelding onder de vraag aan de deelnemer getoond.


Geldige waarden