Actions

Struktura ankiety

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Survey structure and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎日本語Important.png  Uwaga : Pamiętaj, że w tym samouczku zastosowano wyjaśnienia i zrzuty ekranu dotyczące LimeSurvey 3.xx.Wprowadzenie

Po wejściu do ankiety domyślnie wybrane jest menu Ustawienia ankiety. Aby uzyskać dostęp do „Struktury ankiety”, kliknij zakładkę „Struktura” obok zakładki „Ustawienia”:


Survey structure basics.png


Wyświetlona zostanie aktualna struktura Twojej ankiety. Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, istnieją trzy grupy pytań i cztery pytania.

Aby lepiej je uporządkować, możesz skorzystać z funkcji „regeneruj kody pytań” w LimeSurvey. Spowoduje to automatyczną zmianę numeracji pytań i grup pytań:


Regenerate question codes - example.png


Template:Uwaga


Możesz dodać z menu Struktura ankiety grupy pytań i pytania. Aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach, czytaj dalej sekcja wiki.

Struktura ankiety

„Ankieta składa się z pytań i grup pytań”, które stanowią szkielet ankiety. Oprócz pytań i grup pytań ankieta może zawierać także:

 • główne i dodatkowe języki ankiety
 • atrybuty pytań
 • odpowiedzi
 • pytania podrzędne
 • odpowiedzi domyślne
 • oceny!
 • przydziały
 • przydział członków
 • przydział ustawienia języka
 • użytkownicy ankiety i ich uprawnienia
 • ustawienia specyficzne dla ankiety


Wszystko wymienione powyżej jest zawarte w pliku .lsa i/lub .lss. Te typy plików umożliwiają użytkownikom łatwe importowanie i eksportowanie ankiet do/z instalacji LimeSurvey.

Różne ustawienia, takie jak motywy, tabele uczestników ankiety, zasoby lub zestawy etykiet należy osobno wyeksportować, a następnie zaimportować do innej ankiety.


Important.png  Attention : Pamiętaj, że każde pytanie jest przypisane do grupy pytań. Oznacza to, że aby dodać pytania do swojej ankiety, musisz najpierw dodać grupę pytań


Grupy pytań

Zanim dodasz pytania do ankiety, musisz utworzyć przynajmniej jedną grupę pytań. Następnie wszystkie Twoje nowe pytania zostaną dodane do tej grupy pytań.

Aby dowiedzieć się więcej o grupach pytań, przeczytaj nasze wprowadzenie do grup pytań.

Pytania

Po utworzeniu grupy pytań możesz rozpocząć dodawanie pytań. Aby szybko sprawdzić typy pytań, których możesz użyć w ankiecie, czytaj dalej strona wiki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polach pytań, przeczytaj nasze wprowadzenie do pytań

Zmiana kolejności pytań i grup pytań

System zmiany kolejności pytań i grup pytań w LimeSurvey 3 uległ niewielkim zmianom.

W LimeSurvey 2 należy kliknąć przycisk „Ankieta”, aby przejść do strony głównej ankiety i wybrać opcję „Organizator pytania”. Następnie załadowana zostanie następująca strona:


Reorder-questions-ls2.png


Tutaj możesz zaktualizować kolejność wszystkich swoich pytań i grup pytań lub przenieść niektóre pytania z jednej grupy do drugiej. Aby rozpocząć zmianę kolejności pytań i/lub grup pytań, kliknij i przeciągnij każde z nich w żądane miejsce.
W LimeSurvey 3 (wczesne wersje) możesz zmienić kolejność pytań i grup pytań w menu „Struktura ankiety”. Po uzyskaniu dostępu kliknij symbol trzech linii znajdujący się przed nazwą pytania (grupy) i przeciągnij go w żądane miejsce.


Reorder-question.png


Important.png  Uwaga : Pytania wyświetlane są według kolejności ustawionej w "panelu zmiany kolejności". Jednakże warunki mogą uniemożliwić zmianę kolejności pytań. W takim przypadku będziesz musiał najpierw usunąć lub zmienić odpowiednie warunki.

W późniejszych wersjach LimeSurvey dodano więcej opcji w zakładce „Ustawienia”. Teraz możesz uzyskać lepszą perspektywę na swoje pytania i grupę pytań, uzyskując dostęp do panelu „Zmień kolejność pytań i grup pytań”. Podobny system przeciągania i upuszczania, jak opisano powyżej, pozwala na zmianę pytania i kolejności grup.