Actions

Svar & statistik

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Responses & statistics and the translation is 100% complete.Svaroversigt

Det følgende afsnit af LimeSurvey fokuserer på svar og statistikoprettelse. Når først den er tilgået, vises oversigtssiden som standard:Den første tabel kaldes "Svaroversigt" og viser følgende:

 • Fulde svar - antallet af undersøgelser indsendt af dine respondenter (ved at klikke på knappen "Send" på den sidste side af din undersøgelse
 • Ufuldstændige svar - antallet af undersøgelser, der ikke er blevet fuldstændigt udfyldt af dine respondenter


I tabellen Responses er de ufuldstændige svar svarposter uden indsendelsesdato. En sådan registrering kan forekomme, når en deltager bruger funktionen genoptag senere, eller når en operatør bruger dataindtastningsfunktionen til at udfylde en undersøgelse uden at indsende svaret, eller når en deltager undlader at gennemføre undersøgelsen, fordi han/hun lige gået.


 • Samlede svar - det samlede antal af komplette/fulde og ufuldstændige svar


Hvis du gør brug af undersøgelsesdeltagere, vises en oversigt over de undersøgelsesdeltagerrelaterede data på denne side under tabellen "Svaroversigt": • Samlet antal afsendte invitationer - antallet af invitationer sendt til dine deltagere fra undersøgelsens deltagertabell
 • Samlet gennemførte undersøgelser - viser antallet af undersøgelser, der er blevet gennemført af dine undersøgelsesdeltagere, som har fået tildelt en token-kode
 • Total uden entydig token - viser antallet af undersøgelsesdeltagere uden en tildelt tokenkode
 • Samlede poster - antallet af undersøgelsesdeltagere fra undersøgelsens deltagertabellen

Værktøjslinjeindstillinger

Følgende muligheder vises på den øverste værktøjslinje:

 • Summary - den side, du lander på efter at have klikket på knappen Svar og statistik
 • Responses - omdirigerer dig til undersøgelsens svartabellen
 • Dataindtastning - bruges til manuelt at indføre svar i undersøgelsens svartabellen - bruges hovedsageligt, når undersøgelsessvar blev indsamlet offline
 • Statistics - giver enkel og kompleks statistik, samt muligheden for at eksportere dine data uden for LimeSurvey
  • Statistics - simple mode - gør brug af den indbyggede statistikfunktion til at generere enkel grafer og diagrammer
  • Statistik - eksperttilstand - giver dig mulighed for at vælge visse data, der skal vises i statistikken. I det tilfælde, hvor den indbyggede eksperttilstand ikke er tilstrækkelig til dine behov, kan du eksportere dataene i andre formater for at analysere dem yderligere ved at bruge anden statistik-specialiseret software
 • Timingstatistik - hvis timings er aktiveret, vil indstillingen for timingstatistik blive vist på værktøjslinjen. Den viser tidsrelateret statistik, såsom den samlede tid brugt af dine respondenter på at udfylde undersøgelsen, samt hver spørgsmålsgruppe og spørgsmål
 • Importer svar - bruges til at importere svar indsamlet i andre undersøgelser
 • Se gemte, men ikke indsendte svar - under visse betingelser kan brugere genoptage undersøgelsen senere for at afslutte den. De respektive svar kan ses af dig ved hjælp af denne funktion
 • Gentag undersøgelse - bruges til at lancere den samme undersøgelse til det samme sæt af undersøgelsesdeltagere for at analysere tendenser