Actions

QS

QS: Начална стойност на плъзгача

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Slider initial value and the translation is 100% complete.


Първоначална стойност на плъзгача (slider_initial_value)

Описание

Ако опцията за плъзгач е активирана, можете да използвате, въведете в това поле стойност, която ще представлява началната стойност по подразбиране на плъзгача. По подразбиране тази стойност съответства на минималната стойност на плъзгача. За да го персонализирате, можете също да използвате изрази. Моля, имайте предвид, че персонализираната стойност трябва да бъде изчислена преди изразът да бъде показан. Например не се показва персонализирана стойност, ако изразът и кодовете на въпроса и/или отговора на въпроса, използвани в рамките на съответния израз се показват на една и съща страница. Ако това се случи, тогава атрибутът въпрос ще наследи стойността, установена в полето "минимална стойност на плъзгача".

  Внимание : Моля, имайте предвид, че ако изразът, въведен в полето, съдържа грешка, логическа грешка ще бъде показана на потребителя под въпроса.


'Валидни стойности

  • Произволно число
  • Изрази, без фигурни скоби.


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции на плъзгача за въпроси