Actions

QS

QS: Odwrotny

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Reverse and the translation is 100% complete.


Odwrócona kolejność odpowiedzi (odwrotna)

Opis

Jeśli zostanie aktywowana, kolejność odpowiedzi zostanie odwrócona.

Dostępne opcje

  • Wł.
  • Wył. (domyślnie)

Przykład

Załóżmy, że chcesz użyć pytania typu „Tablica (Liczby)”. Jeżeli opcja jest wyłączona (wartość domyślna), to możliwe odpowiedzi jakie może wybrać uczestnik ankiety to: "1, 2, 3, ... , 10". Jeśli włączone, ustawienie odwróci kolejność dostępnych odpowiedzi: "10, 9, 8, ... , 1".


Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje wyświetlania pytań