Actions

QS

QS: Tiền tố

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Prefix and the translation is 100% complete.


Tiền tố (tiền tố)

Sự miêu tả

Một giá trị văn bản sẽ được hiển thị dưới dạng tiền tố trước (các) hộp nhập văn bản. Tiền tố được hiển thị ngay bên trái của đầu vào.

Nếu màn hình nhỏ thì tiền tố sẽ hiển thị phía trên đầu vào. Nếu bạn muốn để nó ở bên trái (New in 3.0.0 ) : thêm lớp hậu tố-tiền tố-bắt buộc vào câu hỏi.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ ký tự hoặc bộ ký tự nào bạn muốn được hiển thị trước khi nhập

Ví dụ

Nhập giá trị "$" cho thuộc tính này sẽ dẫn đến ký hiệu đô la được hiển thị ngay trước hộp nhập văn bản.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi