Actions

QS

QS: Префикс

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Prefix and the translation is 100% complete.


Префикс (префикс)

Описание

Текстова стойност, която да се показва като префикс преди полето(ята) за въвеждане на текст. Префиксът се показва вляво от входа.

Ако екранът е малък, префиксът ще се покаже над входа. Ако искате да го оставите отляво (New in 3.0.0 ) : добавете клас suffix-prefix-force към въпроса.

Валидни стойности

  • Всеки знак или набор от знаци, които желаете да бъдат показани преди въвеждането

Пример

Въвеждането на стойност "$" за този атрибут ще доведе до показване на знак за долар непосредствено пред полето за въвеждане на текст.


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за показване на въпроси