Actions

QS

QS: Само други номера

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Other numbers only and the translation is 100% complete.


Числа само за „Други“ (other_numbers_only)

Описание

Ако този атрибут е активиран заедно с опцията „друга опция“ (намираща се под раздела „Общи опции“), само числа могат да бъдат въвеждани от респондентите в анкетата в текстовото поле „друго“.

'Налични опции:

  • Включено
  • Изключено (по подразбиране)


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за логика на въпроси