Actions

QS

QS: Tối đa đa năng

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Multiflexible max and the translation is 100% complete.


Giá trị tối đa (multiflexible_max)

Sự miêu tả

Multiflexible_max chỉ có ở dạng câu hỏi Mảng (Số).

Điều này đặt giá trị số tối đa cho danh sách thả xuống.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ giá trị nguyên nào
  • Số bất kỳ
  • Bất kỳ mã SGQA
  • Bất kỳ mã câu hỏi nào (tên biến)
  • Bất kỳ phương trình nào, sử dụng cú pháp Expression Manager mà không có dấu ngoặc nhọn xung quanh.

Ví dụ

Để đặt hộp thả xuống từ 1 đến 10, hãy nhập vào hộp này "10".


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi