Actions

QS

QS: Мултигъвкав макс

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Multiflexible max and the translation is 100% complete.


Максимална стойност (multiflexible_max)

Описание

Multiflexible_max е наличен само в типа въпрос Масив (числа).

Това задава максималната числена стойност за падащите списъци.

Валидни стойности

  • Всяка целочислена стойност
  • Всяко число
  • Всеки SGQA код
  • Всеки код на въпрос (име на променлива)
  • Всяко уравнение, използващо синтаксиса Expression Manager, без ограждащите го фигурни скоби.

Пример

За да зададете падащо поле от 1 до 10, въведете в това поле „10“.


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за показване на въпроси