Actions

QS

QS: Минимален брой файлове

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Minimum number of files and the translation is 100% complete.


Минимален брой файлове (minimum_number_of_files)

Описание

Минималният брой файлове, които трябва да бъдат качени в отговор на този въпрос.

Валидни стойности

  • Всяко положително цяло число
  • Всяко число (ще бъде закръглено до цяло число)
  • Всеки SGQA код
  • Всеки код на въпрос (име на променлива)
  • Всяко уравнение, използващо Expression Manager синтаксис, без ограждащи фигурни скоби.


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за логика на въпроси