Actions

QS

QS:Min num value n/bg

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Min num value n and the translation is 100% complete.


Минимална стойност на цифровия вход (min_num_value_n)

Описание

Минимална стойност на числовото въвеждане, което респондентът може да въведе в полето за въвеждане.

Валидни стойности

  • Всяко цяло число над 0
  • Всяко число
  • Всеки SGQA код
  • Всеки код на въпрос (име на променлива)
  • Всяко уравнение, използващо [ [ExpressionScript - Представяне|ExpressionScript]] синтаксис, без ограждащи фигурни скоби.


Категория:Настройки за въпросиКатегория:Опции за въвеждане на въпроси