Actions

QS

QS:Hộp kiểm đã nhận xét

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Commented checkbox and the translation is 100% complete.

Chỉ bình luận khi ... (commented_checkbox)

Sự miêu tả

Thuộc tính này cho phép bạn xác định hành vi của hộp bình luận.

Các tùy chọn có sẵn

  • Không kiểm soát được hộp kiểm : người dùng luôn có thể nhập nhận xét bất kể tùy chọn có được chọn hay không. Việc gõ vào ô bình luận không có nghĩa là câu hỏi phụ tương ứng sẽ được kiểm tra.
  • Hộp kiểm được chọn (mặc định): nếu người dùng nhập nhận xét thì hộp kiểm tương ứng sẽ tự động được chọn.
  • Hộp kiểm không được chọn : người dùng chỉ có thể nhận xét về các hộp kiểm không được chọn.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi