Actions

QS

QS: Pole wyboru z komentarzem

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Commented checkbox and the translation is 100% complete.

Komentuj tylko wtedy, gdy... (commented_checkbox)

Opis

Ten atrybut pozwala zdefiniować zachowanie pola komentarza.

Dostępne opcje

  • Brak kontroli pola wyboru: użytkownik zawsze może wpisać komentarz niezależnie od tego, czy opcja jest zaznaczona czy nie. Wpisanie w polu komentarza nie oznacza, że dane pytanie cząstkowe zostanie sprawdzone.
  • Pole wyboru jest zaznaczone (domyślnie): jeśli użytkownik wprowadzi komentarz, odpowiednie pole wyboru zostanie automatycznie zaznaczone.
  • Pole wyboru nie jest zaznaczone: użytkownik może komentować tylko niezaznaczone pola wyboru.


Kategoria:Ustawienia pytaniaKategoria:Opcje logiki pytania