Actions

QS

QS: Kiểu lọc mảng

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Array filter style and the translation is 100% complete.


Kiểu lọc mảng (array_filter_style)

Sự miêu tả

Chức năng này cho phép bạn chọn cách hiển thị các câu hỏi phụ được lọc theo mảng. Chúng có thể bị "ẩn" hoặc "bị vô hiệu hóa".

Để tìm hiểu cách lọc các câu hỏi phụ, vui lòng đọc phần wiki sau đây.

Tùy chọn có sẵn

  • Ẩn (mặc định) - nếu tùy chọn này được chọn thì các câu hỏi phụ đã chọn trước đó sẽ không được hiển thị trong câu hỏi thứ hai.
  • Đã tắt - nếu tùy chọn này được chọn thì các câu hỏi phụ đã chọn trước đó sẽ chuyển sang màu xám và không thể chọn được .

Ví dụ

Nếu bạn muốn sử dụng tùy chọn "bị vô hiệu hóa", các câu hỏi phụ đã chọn trước đó sẽ được hiển thị như sau:


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi