Actions

QS

QS: styl filtra tablicowego

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Array filter style and the translation is 100% complete.


Styl filtra tablicy (array_filter_style)

Opis

Ta funkcja pozwala wybrać sposób wyświetlania pytań podrzędnych filtrowanych w tablicy. Mogą być „ukryte” lub „wyłączone”.

Aby dowiedzieć się, jak filtrować pytania podrzędne, przeczytaj następującą sekcję wiki.

Dostępne opcje

  • Ukryte (domyślnie) - jeżeli opcja zostanie zaznaczona, to w drugim pytaniu wybrane wcześniej podpytania nie będą wyświetlane.
  • Wyłączone - jeżeli opcja zostanie zaznaczona, wcześniej wybrane podpytania będą wyszarzone i nie będzie można ich wybrać .

Przykład

Jeśli chcesz skorzystać z opcji „wyłączone”, wówczas wybrane wcześniej pytania podrzędne zostaną wyświetlone w następujący sposób:


Kategoria:Ustawienia pytaniaKategoria:Opcje logiki pytania