Actions

Indstillinger for datapolitik

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Data policy settings and the translation is 100% complete.

Introduktion

Det følgende panel giver dig mulighed for at tilføje din egen undersøgelsespolitiktekst, som, hvis den er aktiveret, skal accepteres af dine deltagere for at kunne gennemføre undersøgelsen.

Datapolitikindstillingen er placeret under fanen Indstillinger.


Datapolitikindstillinger

Følgende muligheder kan redigeres fra panelet Datapolitikindstillinger: • Vis undersøgelsespolitiktekst med obligatorisk afkrydsningsfelt: Hvis det er aktiveret, vil en politikmeddelelse (f.eks. vedrørende beskyttelse af personlige data) blive vist på velkomstsiden til undersøgelsens deltagere. Følgende muligheder er tilgængelige:
  • Vis ikke: Hvis dette vælges, vil der ikke blive vist nogen politikmeddelelse til dine undersøgelsesdeltagere.
  • Vis som tekst: Hvis det er aktiveret, hele datasikkerheds-/politikteksten vil blive vist efter velkomstbeskeden. Afkrydsningsfeltet vil blive vist i bunden af teksten.
  • Skjulbar tekst : Hvis det er aktiveret, vil kun afkrydsningsfeltets tekst blive vist. For at få adgang til den fulde politik/datasikkerhedstekst skal deltagerne i undersøgelsen klikke på knappen Vis politik under afkrydsningsfeltet.
 • Etiket af afkrydsningsfelt for undersøgelsesdatapolitik: Udfyld følgende felt for at tilføje den tekst, du ønsker at blive vist ved siden af det afkrydsningsfelt, der skal markeres af dine undersøgelsesdeltagere for at gennemføre undersøgelsen. Hvis tom, er standardteksten: "For at fortsætte skal du først acceptere vores undersøgelsesdatapolitik".
 • Meddelelse om undersøgelsesdatapolitik: Udfyld tekstboksen for at tilføje alle oplysninger relateret til din undersøgelsesdatapolitik (f.eks. hvor dataene er gemt, hvor længe osv.).
 • Fejlmeddelelse for undersøgelsesdatapolitik: Hvis en deltager glemmer at markere afkrydsningsfeltet for undersøgelsesdatapolitik, vil meddelelsen fra denne tekstboks blive vist på skærmen.
 • Juridisk meddelelse om undersøgelse (Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i LimeSurvey Cloud.): Udfyld tekstboksen for at tilføje alle oplysninger relateret til din juridiske meddelelse (f.eks. rettigheder, pligter forpligtelser).
  Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i LimeSurvey Cloud.
 • Vis datapolitik i undersøgelse (Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i LimeSurvey Cloud.): Her kan du vælge, om "datapolitikken" skal vises eller ej. knappen på hele undersøgelsessiden. Ved at klikke på denne knap vises en pop op-boks (modal) med meddelelsen "datapolitik".
 • Vis juridisk meddelelse i undersøgelsen (Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i LimeSurvey Cloud.): Om knappen "juridisk meddelelse" skal vises på alle undersøgelsessider. Når der er klikket, vil dette vise en knap, der viser en popup-boks (modal) med "juridisk meddelelse".
  Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i LimeSurvey Cloud.
Hvis du vil angive et link til undersøgelsens datapolitik, skal du indstille "Vis undersøgelsespolitiktekst med obligatorisk afkrydsningsfelt" til "Skjulbar tekst" og bruge pladsholderne { STARTPOLICYLINK} og {ENDPOLICYLINK} i feltet "Survey data policy checkbox label" for at definere linket, der åbner pop op-vinduet for politik. Hvis der ikke er angivet en pladsholder, vil der være et bilag.
Bemærk: Hvis spørgsmål vises på siden 'Alt i ét', vises afkrydsningsfeltet 'Survey data policy' ikke, og undersøgelsen vises.