Actions

Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Backup entire database and the translation is 100% complete.

Chung

Nếu bạn muốn nâng cấp cài đặt LimeSurvey của mình hoặc chuyển nó sang một vị trí/máy chủ khác, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu tất cả dữ liệu của mình (câu hỏi, người tham gia, câu trả lời, v.v.). Bạn có thể sử dụng chức năng Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu cho mục đích này.Sau khi bạn nhấp vào Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu, một cửa sổ sẽ hiển thị, hỏi bạn nơi bạn muốn lưu bản sao lưu cơ sở dữ liệu .sql.

Nên thực hiện bản sao lưu này khi bạn muốn:

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng chức năng ComfortUpdate, bản sao lưu cơ sở dữ liệu sẽ tự động được tạo trong thư mục /tmp.

Tùy chọn này cũng được sử dụng khi thực hiện các thay đổi trên các cài đặt khác nhau (ví dụ: trong mã). Bằng cách này, bạn bảo mật dữ liệu của mình trong trường hợp có vấn đề với ứng dụng.