Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/31/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:46, 31 July 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "= Zacznij korzystać z LimeSurvey = Po zalogowaniu znajdziesz się na stronie głównej instalacji LimeSurvey. Zawiera pasek narzędzi znajdujący się w prawej górnej częś...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Zacznij korzystać z LimeSurvey

Po zalogowaniu znajdziesz się na stronie głównej instalacji LimeSurvey. Zawiera pasek narzędzi znajdujący się w prawej górnej części okna i zestaw pól, z których każdy odpowiada sześciu skrótom funkcji LimeSurvey, umieszczonym na środku strony głównej.