Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/31/pl

From LimeSurvey Manual

Zacznij korzystać z LimeSurvey

Po zalogowaniu znajdziesz się na stronie głównej instalacji LimeSurvey. Zawiera pasek narzędzi znajdujący się w prawej górnej części okna i zestaw pól, z których każdy odpowiada sześciu skrótom funkcji LimeSurvey, umieszczonym na środku strony głównej.