Actions

Translations

Optional settings/65/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 16:47, 13 November 2019 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
 • maxLoginAttempt: Het aantal toegestane pogingen dat de gebruiker het gebruikerswachtwoord foutief mag invullen voordat het geblokkeerd wordt (op IP) . Standaardwaarde is 3, te wijzigen in config.php.
 • timeOutTime: Als de gebruiker het gebruikerswachtwoord <maxLoginAttempt> keer foutief invult  : tijd dat het IP is geblokkeerd. Standaardwaarde is 10 minuten, te wijzigen in config.php.
 • surveyPreview_require_Auth: standaard true. Zet deze false als iedereen de enquête kan testen, zonder in het beheergedeelte in te loggen, en zonder dat de enquête actief is. Deze waarde kan worden overschreven met de waarde in de Algemene instellingen of in config.php.
 • usercontrolSameGroupPolicy: Standaard true. Niet-beheerders (opgenomen in de LimeSurvey beheerinterface) zullen alleen andere gebruikers kunnen zien als ze beiden aan minstens één dezelfde groep gekoppeld zijn. Deze waarde kan worden gewijzigd in de Algemene instellingen of in config.php.
 • filterxsshtml: Als deze instelling true is zal LimeSurvey enquêtes, vragen, antwoorden en groepen scannen op verdachte html-tags. Zet deze instelling alleen op false als je je gebruikers vertrouwd met JavaScript, flashfilmpjes en dergelijke. Deze waarde kan worden overschreven met de waarde in de Algemene instellingen of in config.php. Er is geen filtering voor de hoofdbeheerder.
 • demoMode: Als deze instelling "aan" (true) staat zal LimeSurvey in demo-modus werken. Dat betekent:
  • Het is niet mogelijk om het beheeraccount te wijzigen
  • Het is niet mogelijk om bestanden te uploaden in sjaboonbeheer
  • Het is niet mogelijk om uitnodigingen en herinneringen via email te verzenden
  • Het is niet mogelijk om een dump van een database te maken
  • Het is niet mogelijk om de volgende zaken aan te passen: sitenaam, standaardtaal, standaard html-editor modus, XSS filter.
 • forcedsuperadmin: Array van user-id's met alle rechten binnen LimeSurvey. Deze instelling kan alleen in het bestand config.php worden gewijzigd. De gebruikersrechten kunnen niet worden gewijzigd bij de globale rechten door een andere hoofdbeheerder. Standaard heeft de eerste na aanmaken installatie toegevoegde gebruiker deze rechten, deze heeft dan user-id 1.
 • force_ssl: forceert dat LimeSurvey werkt met HTTPS of dat juist blokkeert. Lees Forceer HTTPS in de algemene instellingen.
 • ssl_emergency_override: Deze instelling zet SSL uit. Als je HTTPS/SSL bij de algemene instellingen hebt ingeschakeld maar op je server HTTPS niet ingeschakeld is, is dat de enige manier op HTTPS uit te zetten, door direct een waarde in de database te zetten. Je kunt dan de algemene instelling weer aanpassen, dit is bedoeld als zeer tijdelijke maatregel, SSL hoort aan te staan. De waarde kan alleen in het bestand config.php gewijzigd worden.
 • ssl_disable_alert: Als je de waarschuwing dat SSL uitstaat als hoofdbeheerder niet meer wilt krijgen en je dus zeker geen SSL wilt gebruiken dan kun je deze melding uitzetten in het bestand config.php.