Actions

Translations

Global settings/9/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:52, 10 August 2019 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Beveiliging

  • Voorvertonen enquête alleen voor beheerders: Een voorvertoning van inactieve enquêtes is standaard alleen toegestaan als je daarvoor geautoriseerd bent. Zet deze op "Uit" als iedereen de enquête mag testen, zonder in het beheergedeelte in te loggen, en zonder dat de enquête actief is.
  • Filter HTML op XSS: De beheerder van de enquête heeft standaard geen mogelijkheid om 'gevaarlijke' html-tags te gebruiken (zoals JavaScript of Flash). Om dit wel mogelijk te maken moet je deze instelling op "Uit" zetten. (Een specifiek script kan voor video-hosten worden gebruikt). De XSS-filtering is standaard ingeschakeld.
Notice.png
Hint: De HTML van een hoofdbeheerder wordt nooit gefilterd bij opslaan of bij het bekijken van een openbare enquête. Om de werking van de XSS-filtering te testen moet je dus een gewoon gebruikersaccount gebruiken.
Important.png
Waarschuwing : Met XSS ingeschakeld kan niet het hele expressiebeheersysteem worden gebruikt: uitleg.
  • Groepsleden kunnen alleen hun eigen groep zien: Niet-beheerders (opgenomen in de LimeSurvey beheerinterface) kunnen standaard alleen andere gebruikers zien als ze beiden aan minstens één dezelfde groep gekoppeld zijn. Zet deze instelling op "Uit" om de niet-beheerders alle gebruikers die in de LimeSurvey Gebruikersbeheer gedefinieerd zijn, te laten zien, ongeacht tot welke groep ze behoren.
  • IFrame toegestaan: Deze optie wordt gebruikt om aan te geven of een webbrowser de enquête-pagina in een <frame>, <iframe> of <object> mag plaatsen . Je kunt het stelen van klikken voorkomen door niet toe te staan. Als je het toestaat dan is er geen beperking. De waarde 'Zelfde bron' zorgt ervoor dat het alleen toegestaan is op hetzelfde domein en poort waarop de enquête wordt uitgevoerd.
Notice.png
Tip: Deze functie is afhankelijk van de gebruikte webbrowser en daarom kan het wel/niet toestaan van iframes niet werken.
  • Forceer HTTPS: Staat standaard op "Uit". Zet deze instelling aan om het gebruik van HTTPS te verplichten.
Important.png
Let op : Als de server HTTPS niet goed ondersteunt, kun je jezelf buitensluiten! Test daarom eerst of "Controleer of de link werkt" werkt. Mocht dat niet het geval zijn, laat dan HTTPS uitstaan, anders crasht LimeSurvey en kun je er niet meer bij.
Notice.png
Tip: Als je HTTPS per ongeluk hebt ingeschakeld, dan kun je het uitschakelen door in application/config/config.php de instelling ssl_emergency_override op 1 te zetten.