Actions

QS

QS: Съобщение за обратно отброяване на срока

From LimeSurvey Manual

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Съобщение за обратно отброяване на времевия лимит (time_limit_countdown_message)

Описание

Напишете в това поле текстовото съобщение, което искате да се показва в таймера за обратно броене по време на обратното броене. Тази настройка е приложима само ако е активирана общата настройка за времеви лимит. Ако нищо не е написано, полето ще използва стойността по подразбиране: "Оставащо време".


Категория:Настройки за въпросиКатегория:Опции за таймер за въпроси