Actions

QS

QS:Thông báo đếm ngược giới hạn thời gian

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit countdown message and the translation is 100% complete.


Thông báo đếm ngược giới hạn thời gian (time_limit_countdown_message)

Sự miêu tả

Viết vào trường này tin nhắn văn bản bạn muốn hiển thị trong đồng hồ đếm ngược trong quá trình đếm ngược. Cài đặt này chỉ có thể áp dụng nếu cài đặt giới hạn thời gian chung được kích hoạt. Nếu không có gì được viết, trường sẽ sử dụng giá trị mặc định: "Thời gian còn lại".


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hẹn giờ câu hỏi