Actions

QS

Other/sl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 08:55, 5 December 2023 by Maren.fritz (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Možnost 'Drugo' (drugo)

Opis

Ta možnost se uporablja pri tipu vprašanja, kjer anketiranec kot odgovor izbere več možnosti. Poleg seznama odgovorov ponuja polje poljubnega odgovora pod "Drugo".

'Razpoložljive možnosti

  • Vklopljeno
  • Izklopljeno (privzeto)


Kategorija:Nastavitve vprašanjKategorija:Splošne možnosti vprašanj