Actions

QS

QS:Khác

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Other and the translation is 100% complete.


Tùy chọn 'Khác' (khác)

Sự miêu tả

Tùy chọn này được sử dụng trong các câu hỏi thuộc loại trắc nghiệm và cung cấp cho bạn khả năng yêu cầu một lựa chọn không nằm trong danh sách câu trả lời được liệt kê.

Các tùy chọn khả dụng

  • Bật
  • Tắt (mặc định)


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn câu hỏi chung