Actions

QS

QS: Inne

From LimeSurvey Manual

Revision as of 16:39, 12 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Kategoria: Ustawienia pytań Kategoria: Ogólne opcje pytań")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Opcja „Inne” (inne)

Opis

Ta opcja jest używana w przypadku pytań wielokrotnego wyboru i umożliwia poproszenie o wybór, który nie jest częścią wyliczonej listy odpowiedzi.

Dostępne opcje

  • Wł.
  • Wył. (domyślnie)


Kategoria: Ustawienia pytań Kategoria: Ogólne opcje pytań